Ahmet Çelik
Ahmet Çelik
Yazarın Makaleleri
ÇAKAL!
Mesnevi'de şöyle bir hikâye anlatılır. Çakalın biri, gezinirken bir boya küpüne düşer, çıkmak için uzun bir müddet uğraşır. Bu sırada rengi boya ile değişir ve rengârenk olur. Boya küpünden çıkınca aynada kendisine bakar, hâli...
FİRAVUN’NUN DUÂSI!
Firavun ile Hz. Mûsâ'nın arasında geçtiği rivâyet edilen bir hikâye. Bu hikâyeden kim üzerine ne düşüyorsa onu alır. Biliyorsunuz Firavun, hâşâ ilah olduğunu iddiâ eden bir zâlimdir. Bir gün Firavun, Hz. Mûsâ'ya hâşâ ilah...
ÖYLEYSE ÖYLEDİR!
Îsâr; İslâm öncesi dilde kahraman, yiğit mânâları taşır. Yeni gençlik çağına ermiş kişi olarak da geçer. Kur'ân-ı Kerim nâzil olduktan sonra ise bu kavram 'külhanbeyi yiğitliğinin” ötesine geçerek çok farklı bir anlam...
BİR KÂSE PİRİNÇ!
Zamanın padişahı fakr-u zârurete düşerek çok zor bir hayat yaşadığı korkulu bir rüya görür. Korku ile uyandığında veziri çağırır ve rüyâsını anlatarak; tüm malının ve hazinesinin hesâbını ister. Vezir, hesâbı çıkarır Sultan'a...
UTANMAZ RESSAM!
Zamanında köyün birinde güngörmüş yaşlı bir ressam yaşar. Olağanüstü güzel resimler yapar, iyi fiyatlara da satar. Bir gün köyden bir adam gelir ve: ▬ Yahu kardeşim! Sen de hiç utanma yok mu? Utanmıyor musun? Senin durumun çok iyi. Neden...
MECNÛN’NUN DEVESİ!
Mecnûn, Leylâ'sının köyüne gitmek için dişi bir deveye biner. Bir süre yol alır. Mecnûn'un bütün derdi, sevdiceğinin köyüne bir an önce ulaşmaktır. Dişi deve ise geride bıraktığı yavrularını düşünür. Onun da tek derdi,...
AYÇİÇEĞİ!
Son derece umutsuz görünen adam, yolda yürürken ileride bir ayçiçeği tarlası olduğunu fark eder… Hayat yolculuğunda yorgun düşmüştür ve kim bilir bu dünyada aradığı huzuru belki de orada bulacaktır. Tarlanın içine girdiğinde tüm...
PATATES
Ehl-i irfandan biri derste öğrencilerine bir teklifte bulunur ve: ▬ Bir hayat deneyimine katılmak ister misiniz?” der. Öğrenciler çok sevdikleri hocalarının bu teklifini tereddütsüz kabul ederler ve Hoca Efendi. ▬ O zaman bundan sonra hayat...
VERMEK VE ALMAK
Ehl-i irfandan biri, öğrencisi ile gezerken tarla başında ağaçların altında eski bir ayakkabı görür. Belli ki civarda çalışan birisinin ayakkabısıdır. Öğrenci: ▬ Hocam! Bu ayakkabıları saklasak da sahibi geldiğinde ayakkabılarını...
UTANMAZLAR!
Nasreddin Hoca, şehre giderken oğlunu merkebe bindirir. Bunu gören bazıları: ▬ Hey gidi zamâne gençleri, ihtiyar babasını yaya yürütüyor da kendisi eşeğe biniyor utanmıyor da!” derler. Çocuk utanarak iner merkepten ve: ▬ Baba! Sana ısrar...
ALÇAK, ÂDÎ, CÂHİL!
Atina'da pazar yerinde birileri Sokrates'e fenâ hakâret eder ve: ▬ Sen bir alçaksın, âdîsin, câhilsin ve içki içicisin vs.!” diye bağırır. Sokrates, başını sallar ama cevap vermez, sadece söyleyene gülümser ve yoluna devam...
UMUT!
Sultanlık makamından sonra İbrahim Ethem, yemesiyle, giymesiyle çevreye karşı davranışıyla çok mütevâzı bir hayat yaşar. Bundan da hiç sıkılmaz aksine mütevâzı hayat peygamberlerin hayatıdır diyerek mutluluk duyar. Kendisine bir gün:...
HAYIRLISI İLE İSTEMEK!
Şehrin dar sokaklarının birinden kısa boyuyla yüklerin altında ezilmiş ve âdetâ kaybolmuş bir hamal çıkar. Zorlanarak mendilini çıkarır. Kırışmış alnını silerken soluklanır. Mendilini cebine yerleştirirken çıkacağı yokuşa bir...
DÜNYA’YI DÜZELTMEK
Adam, bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini alır ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşünür. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak gelir...
KÖR KUYU!
Adamın eşeği kuyuya düşer. Niye düşer nasıl düşer sormayın ama eşek bu, düşmüş işte. Hayvan saatlerce acı içinde kıvranır bağırır kendi dilince, yani anırır. Sesini duyan sahibi gelip bakar ki vaziyet çok kötü. Zavallı eşeği...
KABAK!
Ulu bir kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy gösterir. Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlar. Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş bir hızla büyür ve neredeyse kavak ağacıyla aynı boya gelir. Bir...
YEVM-İ TEĞÂBÜN/ ALDANMA GÜNÜ
Hayatta bazen aldandığımız ya da aldatıldığımızı hissettiğimiz durumlar olur. Örneğin pazardan aldığımız domates poşetinin içine sağlamlarıyla birlikte çürüklerinin de katılmış olması bizde aldatılmışlık hissi uyandırır....
MEVLİD-İ NEBÎ
07 Ekim 2022 Cuma Günü sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.s.) yeryüzünü teşriflerinin yıldönümüdür. O, Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Ahlâki değerleri ve...
KAZANAMAZSIN Kİ!
Edebiyâtımızda çeşitli konularda mesneviler yazılmış, bunların içinde aşk mesnevîleri de önemli bir yer tutmuştur. Leylâ ile Mecnûn (asıl adı Kays) hikâyesi ise, en çok işlenen mesnevî konulan arasında yer almıştır. Babası Mecnûn'u...
NİYET!
Âdil bir hükümdâr olan Nûşirevân, av peşinde iken bir köy evinin kapısının önünde durur ve içmek için su ister. Evden bir kız çocuğu çıkar. Kendisini gördüğünde eve süratle geri döner ve bir şeker kamışı parçasını sıkıp...
ÖZGÜRLÜK!
Adamın biri ehl-i irfandan birinin yanına gelir ve der ki:                                 ▬...
SULTAN’IN ÖLDÜĞÜ GÜN!
Vezirin biri hayırlı hizmetleri nedeniyle uzun yıllar yaşamasını istediği pâdişâhı için duâ ettirmek ister ve bu sebeple ülkenin ihtiyaç sahiplerine bol miktarda ödünç borç para verir ödeme günü olarak da:            ...
TİLKİ KUYRUĞU YASASI!
Bir Yahudi çok kısa sürede büyük bir zenginliğe ulaşır. Bunu gören bir Müslüman da ona özenir ve kısa yoldan çabucak zengin olma arzusuna kapılır... Bir zaman sonra o Yahûdi'nin kapısını çalar ve kısa sürede zengin olmak için...
MÜ’MİN SÖZE, MÜNÂFIK GÖZE!
Hârûn Reşid, döneminde yaşayan Behlûl Dânâ, bir gün düzgünce kesili tahta parçalarından eve benzer bir şeyler yapar. Hârûn'un hanımı Zübeyde Hanım, bunu görünce ne yaptığını sorar. Behlûl: ▬ Cennet köşkü yapıyorum Hanımım!”...
NAMAZSIZ CENNET!
'İnanmak teslimiyettir.” Bunun için yaşınızın kaç olduğu önemli ve mühimde değildir. Geçmişi silip atabilmek bir tek teslimiyete ve tövbeye bakar. Hiçbir şeye geç kalmış sayılmazsınız. İşte Hayber'deki siyâhi bir köle...
GÜZEL YAŞAMAK?
Hükümdâr, arabasıyla ülkeyi dolaşmaktadır. Araba yoldaki inşaatın önünde durmak zorunda kalır. Yolunun üzerinde kan ter içinde çalışan işçiler Hükümdâr'ın arabasını görünce heyecanla irkilirler. Hükümdâr, arabadan iner ve...
SÖZ ANLAŞILIR OLMALI!
Delikanlının biri liseyi bitirdikten sonra kazanmış olduğu üniversite tahsilini yapmak üzere köyünden kalkıp İstanbul'a gider. Köy hayatının alışkanlığını atmak ve şehir hayatına alışmak için bir dönem İstanbul'da serbestçe...
MEN DAKKA, DUKKA!
Arapça bir atasözü; 'eden bulur” anlamında dilimize çevrilmiştir. Tercümesi ise, 'kim kapı çalarsa, kapısı çalınır” … Derler ki, Hârûn Reşit'in bahçesinde çok sevdiği bir gülfidanı vardır. Halîfe, bahçıvana bahçesindeki...
HAYATIMIZDA Kİ TAŞLAR!
Hoca Efendi, sınıfa girer karşısındaki öğrencilerine bir süre baktıktan sonra: ▬ 'Bugün, 'Zaman Yönetimi” konusunda deneyle karışık bir sınav yapacağız” der. Kürsüye yürür, kürsünün altından kocaman bir kavanoz çıkarır....
MÜTEEKKİLLER!
Kur'ân-ı Kerim'de Allah (cc) üç problemli insan tipinden bahseder. Birincisi: Münafıklar, İkincisi: Taassupçu bedeviler, Üçüncüsü ise: Tembel Müslümanlardır. Her şeyin olduğu gibi tevekkül duygusunun da günümüzdeki gibi tarih...
GEMİDEKİ SU!
Büyük fıkıh bilgini ve Hanefi mezhebinin kurucusu İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe'nin ilmî faaliyetleri yanında ticâretle de meşgûl zengin bir zât olduğu mâlumdur. Bu büyük insan gündüz öğleye kadar mescitte talebelerine ders verir öğleden...
BAYRAMINIZ KURBAN OLSUN!
Allah'a hamd olsun Zilhicce ayının gölgesi üzerimize düştü. Zilhicce, hac ve kurban günleri gibi çok kıymetli vakitleri içinde barındıran müstesnâ bir aydır. Bu nedenle bugünkü yazımızda insanlıkla yaşıt olan kurban ibâdetinden...
İBNÜ’L-VAKT
Almanca dersinin Alman hocası çok disiplinlidir. Bilhassa zaman açısından hiç müsamahası yoktur. Bir hafta boyunca, kimin kaç dakika geç geldiğini tespit eder ve onları geç kaldıkları süre kadar sınıfta tutar. Bu durum, kursa zor zaman ayıran...
ŞEYTANIMIZ KİM?
Hârûn Reşit'in annesi Behlûl Dânâ'ya gelerek Hârûn'a biraz nasihat et de adâletten ayrılmasın yoksa âhirette işi çok zor olacak der: Behlûl, Hârûn Reşit'e:                                     ...
ZAHMET OLUR!
Yalan konusunda Konyalı Hacı Veyiszâde'ye, şaka yollu dâhi olsa yalan söyletemezler. Öğrencileri bu konudaki hassasiyetini çok iyi bildikleri için şakayla da olsa bir yalan söyletebilme adına kendi aralarında anlaşarak derler ki: ▬ Hoca...
ZÜLEYHA PUTUNDAN UTANDI DA!..
Deler ki; Züleyhâ Mısır Sarayında yanına köle olarak aldığı, büyüyüp serpilince göz koyduğu Hz. Yusuf'a ahlaksızlık teklif edince, kötülük yapmasını, nefsinin arzu ve isteklerine uygun davranmasını tavsiye ve teklif ederken odasının...
KULLUK GÖREVİMİZ “DU”
Sözlükte, 'çağırmak, istemek, yardım dilemek” anlamlarına gelen 'duâ” dinî kavram olarak, âciz ve zayıf olan kulun, bütün benliğiyle kudreti sonsuz Yüce Yaratıcıya yönelerek, hâlini O'na arz etmesi ve her türlü ihtiyacı...
ALDANDIK!
Fatır Sûresinin 5.  (35/5) âyeti kerimesinde Cenâb-ı Allah 'Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın.” diye bizleri şeytanın aldatmasına...
FATİHA SÛRESİ VE KUL
Mekke döneminde inen ve yedi âyet olan Kur'an-ı Kerim'in ilk sûresi olduğu için 'başlangıç” anlamına 'Fâtiha” adını alan, ayrıca, 'Ümmü'1-Kitab” (Kitab'ın özü) 'es-Seb'ul-Mesânî” (Tekrarlanan...
NE YAPALIM BİZ BÖYLEYİZ!
Yapacağımız her şeye hızlı başlayıp, yavaş bitiriyoruz. Teorik düşünmeyi sevmiyor, pratik yaklaşımlarla işin kolayına kaçıyoruz. Çabuk usanıp pes ediyor, kolay vazgeçiyoruz. Oyunu, hayatı, yaşamı kurallarına göre oynamak yerine,...
AKILLANMAYACAK MIYIZ?
Kavmine bir peygamber olarak gönderildiğinde Hz. İbrâhim, onların puta tapıcılığına karşı çıkar ve önlerinde eğildikleri putların işe yaramaz birer taş, metal ve ağaç yığını olduklarını anlatır. Onlar ise buna itiraz edip dururlar....
BİZE DE SORULUR MU?
Sabah namazından evine dönerken İmâm-ı Şâfî'ye yaklaşan biri: ▬ Efendi, derin düşünce içinde gidiyorsunuz gibi geliyor bana. Bir sıkıntınız mı var?” İmâm-ı Şâfî şöyle karşılık verir adama: ▬ Evet, her sabah benden istenenleri...
ÇAY!!!
                Çay deyip geçmeyin, edebiyatı var evveliyatı var. Uğruna yazılmış şiirler, beyitler, dizeler; şarkılar ezgiler hikâyeleri var. Dumanında dağıtılan yalnızlıklar,...
İMAM MI HIRSIZ? KUR’AN MI ÖKSÜZ?
Anadolu'da bir köye, ahlâkı ve ilmiyle mâruf iyi bir İmam Efendi tayin edilir. İmam Efendi, kısa zaman zarfında köylü tarafından çok sevilir ve tutulur. Nihâyet Ramazan ayı gelir ve sırayla her akşam komşulardan biri, çok sevdikleri...
BAYRAM O BAYRAM OLA!
Hz. Âişe'nin yanında iki küçük kız def çalıp şarkı söylüyor, Medine'nin İslâm'la şereflenmesinden önce kabileler arasında yaşanan Buâs Savaşı'na dair şiirlerden oluşan nağmeleri dillendiriyorlardı. Allah Resûlü...
KADİR BİLMEK!
Ramazan, oruç, Kur'an, takvâ, Allah'ı yüceltme, şükür, doğruyu bulma, tövbe, itikâf yâni tefekkür ve taabbüd, Allah'ın koyduğu sınırları gözetme ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan...
DAR HÂNE ÇORBASI
Yavuz Sultan Selim Han, Ramazan ayında, tebdil-i kıyâfetle şehri dolaşmaya çıkar. Yanında Hasan Can da vardır. Sultan: ▬ Hasan Can, akşam ezanı kimin kapısının önünde okunursa o evde iftar edelim,” der. İftar vakti yaklaşır. Ara sokaklara...
“FITIR” VAROLUŞ SADAKASI
İslâm, insan hayatını düzenleyen birçok esaslar getirmiştir. Bunların en önemlisi insanlar arasında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yerleştirmeye yönelik getirdiği hükümlerdir. Zekât ve sadaka toplumun farklı kesimleri...
ZEKÂT ZENGİNE VERİLİR!
Hz. Peygamber (sav): 'Zengin ve gücü kuvveti yerinde (sağlıklı) kimselerin zekât almaları helâl değildir.” 'Yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilen ise hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır.” 'Kim...
DENGEDE KALAMAYAN DÜŞER
Biz biraz karıştırdık kavramları, biraz da ölçüsünü kaçırdık... Rahatlıkla kaygısızlığı, bilgelikle bilgiçliği, özgüvenle şımarıklığı, azimle hırsı, tevazuyla kompleksi, cömertlikle savurganlığı, edeple utangaçlığı ve...
ŞİFÂ
Oruç tutmaya ilk başladığımız yıllar Haziran-Temmuz aylarına denk geliyordu. On on bir yaşlarındayız. Mahalledeki arkadaşlarla berâber sıcak yaz günlerinde oruçtan taviz vermemeye çalıştığımızı hatırlıyorum Vakit öğleyi geçip...
BİR AY Kİ!
 Medine'ye hicret ile birlikte İslâm dini, kendi müesseselerini oluşturmaya başlamıştı. Mescid-i Nebevî'nin yapılmasının ardından hayat, vahyin kılavuzluğunda, 'inanç-amel bütünlüğü” içinde gelişmeye devam ediyordu....
HAZIR MISINIZ?
İhlaslısının az, istismarcılarının çok olduğu nice mübarek Ramazan-ı Şerifleri geride bıraktık. Ama bunların sayılarının azalmasını ümit ettiğimiz bir ramazan ayını daha yaklaşmış bulunmaktayız. İhlaslı olanlar için Cenab-ı...
ENÂYİ DERLER!
Tavus kuşunun kanatları çok güzeldir. Bakan ona böyle hayran olur. 'Vay canına güzelliğe bak” der. Ama ayakları siyahtır. Böyle biraz çirkincedir. Tavus kuşu kanatlarını görmeyip sadece ayaklarına baktığı için kendisini çirkin...
BİR MUSİBET
Halife Hz. Ömer bir mecliste hazır bulunanlara sorar: ▬ Eğer dileğiniz hemen kabul ediliverecek olsa ne dilerdiniz?” İçlerinden birisi: ▬ Benim falan vâdi dolusu altınım olsun isterim. Onu harcayarak İslâm'a daha çok hizmet edeyim,”...