Ahmet Çelik
Ahmet Çelik
Yazarın Makaleleri
MÂLÂYÂNÎYİ TERK ETMEK
Ebû Hüreyre'den rivâyet edildiğine göre Allah Resûlü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: 'Mâlâyânîyi (boş söz ve lüzumsuz işleri) terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşunu gösterir.” (228) Enes b. Mâlik ise şöyle anlatmıştır:...
VAKTİ GELMEDİ Mİ?
Meşhur misâldir; kurbağayı kaynamakta olan sıcak suyun içine atınca, âni bir refleksle sıçrayıp sıcak suda haşlanmaktan kurtulur. Ancak soğuk su dolu bir tencereye koyup yavaş yavaş ısıtınca kaynayan suda haşlanıp ölür. Merhametsiz...
MAKAMIN VE SORUMLULUĞUN HAKKINI VERMEK
a. Ebû Hüreyre şöyle anlatmıştır: Bir defâsında Allah Resûlü'nün torunu Hasan (küçük yaşta iken) zekât hurmalarından birini ağzına almıştı. Bunu gören Hz. Peygamber (s.a.s), 'At ağzından onu! Bize zekâtın helâl olmadığını...
MUHABBET BAĞINA GİRDİM BU GECE!
Şarkı ve türkülerdeki nağmelerle dile getirilen sevgi sıradan bir sevgiliye değil, Hz. Muhammed'e duyulan muhabbeti anlatıyor. Kimi zaman aşkı ve özlemi, kimi zaman ise ayrılığı ve hüznü anlatan bu eşsiz eserler arasında Efendimize...
HER ALANDA GÜÇLÜ OLMAK
Hz. Peygamber (s.a.s.) hicretin 6. yılında ashâbıyla berâber umre yapmak için yola çıkmış, ancak müşriklerin izin vermemesi üzerine Hudeybiye Antlaşması'nı yaparak geri dönmüştü. Bu antlaşmada Müslümanların bir yıl sonra Kâbe'yi...
AİLE EFRÂDININ İHMÂLİ VEBAL GETİRİR
İslâm dîni îman etmiş bir mü'mine hayatın her alanında uyması gerekli kurallar, prensipler ve kaçınması gerekli olan hususlar belirlemiştir. Bir Müslüman, hayatındaki her evrede İslâm rehberliğinde yaşamını sürdürüp yerine getirmesi...
SESİ VE SÖZÜ GÜZEL KULLANMAK
Bir gün bir grup Yahudi, Hz. Peygamber'in yanına geldi ve (esselâmü aleyküm yerine) 'essâmü aleyküm” (Ölüm üzerinize olsun!) dediler. Orada bulunan Hz. Âişe, bu kabalık karşısında kendini tutamadı ve onlara, 'Allah'ın...
REGAİP KANDİLİ
Her yıl mânevi bir yenilenme mevsimi olarak bizlere gelen mübârek üç aylara bir kez daha kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. 18 Şubat 2021 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının...
ÜÇ GÖMLEK
Kur'ân'ın önem verdiği ahlâki değerlerden biri de iffettir. İffeti doğru anlamak, aynı zamanda günümüzde ne ifâde ettiğini ortaya çıkarmak toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde devam ettirmede oldukça önemlidir. İffet,...
VADESİ DOLAN ÖLÜYOR
Her gün ekranlarda, sosyal paylaşım sitelerinde hastaların; solunum yetmezliğinden dolayı yoğun bakıma alınanların; yoğun bakım ünitesinde hastalığını, çektiği videoyla anlatanların haberleri yayınlanıyor, paylaşılıyor. En çok televizyon...
MANEVÎ HUZUR İKLİMİNE GİRERKEN
Müslümanlara dini hissiyat ve ibâdet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, dünyayı saran Kovid-19 nedeniyle bu yıl da hüzünle ihyâ edilecek. Üç ayların manevî iklimine...
ÂGÂH OLMAK
Mevlevîlikte ve tasavvufta bir terim vardır; 'âgâh olmak”… Uyuyan dervişi, uyandırmak için yanına giden arkadaşı, şehâdet parmağıyla hafifçe yastığı vurur ve: 'Mehmet Efendi, âgâh ol” derdi. Sarsmak, bağırmak, gürültü...
GİYİM KUŞAM VE GÖRÜNÜME ÖNEM VERMEK
Giyim kuşam başta olmak üzere görünüm, insanın vakar ve saygınlığı açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. Zîrâ giyim kuşam ve dış görünümün insanın şahsiyet ve saygınlığını ifâde etmede güçlü bir dili vardır. Halk...
YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
Lisede felsefe dersimize giren çok sempatik bir hocamın türkü ve şarkılarla ilgili sözleri kulağıma küpe olmuştu. Demişti ki, 'Çocuklar, ben bir türkü veya şarkıyı kimin, nasıl, ne şekilde söylediğine veya hangi makamda okuduğuna...
Yürürken Ölçülü Hareket Etmek
Kur'ânı Kerîm'de 'Rahmân'ın kulları” tâbiriyle taltif edilen mü'minler birçok meziyetleri yanında tevâzu, sükûnet ve vakar içerisinde yürüyüşleri ile de örnek gösterilmişlerdir. (83) Aynı şekilde Lokman sûresinde...
AZ KALSIN YAPMAYACAKLARDI!
Bir müezzin salâ okur, Kimine Cuma neş'esi, Kimine gaflet gemisi. Mâzeretler seri üretime geçti. Önceden el yordamıyla üretilirken artık covid fabrikasında her ebat mâzeret üretilebiliyor. O kadar ki hanımlar, virüs mazeretiyle Cuma namazına...
Acele Hareket Etmemek
İbn Abbâs'tan şöyle rivâyet edilmiştir: İbn Abbâs, Arefe günü Hz. Peygamber (s.a.s.)ile birlikte (Arafat'tan Müzdelife'ye) dönüyordu. Bir ara Hz. Peygamber (s.a.s.) arka tarafında bâzı kimselerin develeri hızlı sürmek için...
HADİSLERLE VAKAR KAVRAMI
1. Gülmede Aşırı Gitmemek Ahlâki değerler toplumda oluşan, ortaklaşa kabul gören, his, fikir ve kuralların uygulama biçimlerini yansıtan paha biçilmez değerlerdir. Genellikle örf ve âdet, ahlak ve inançlara dayanır. Saygı, sevgi, hoşgörü,...
Umut Bitmeyen Hazine
UMUT: BİTMEYEN HAZİNE! 'En büyük felâketler içinde dâhi umudunu kaybetme! Unutma ki ilik en sert kemiğin içinden çıkar.” (Hafız) Stefan Zweig varlıklı bir âilenin çocuğu olarak 1881 yılında Avusturya'da dünyaya gelir. Yazma...
AKILLI MISIN? ACİZ MİSİN?
AKILLI MISIN? ACİZ MİSİN? İnsanların her iki dünyada mutlu ve huzurlu olabilmeleri için anlaşılır bir dil kullanan Hz. Peygamber (s.a.s.) yeri geldiğinde şekiller çizerek meselelerin somut ve çarpıcı bir şekilde zihinlere nakşedilmesini...
BİSMİLLAH DERKEN
BİSMİLLAH DERKEN; Yeni bir başlangıca Bismillah derken, öylesine dolu dolu bir köşe olsun istiyoruz ki; her okuyucunun ilgisini çeksin. Okumaya pek meyilli bir toplum olmadığımız için, ‘dolu'ların içinde bir ‘damla' da olsa, yetecek....