Ahmet Çelik
Ahmet Çelik
Yazarın Makaleleri
NİYET!
Âdil bir hükümdâr olan Nûşirevân, av peşinde iken bir köy evinin kapısının önünde durur ve içmek için su ister. Evden bir kız çocuğu çıkar. Kendisini gördüğünde eve süratle geri döner ve bir şeker kamışı parçasını sıkıp...
ÖZGÜRLÜK!
Adamın biri ehl-i irfandan birinin yanına gelir ve der ki:                                 ▬...
SULTAN’IN ÖLDÜĞÜ GÜN!
Vezirin biri hayırlı hizmetleri nedeniyle uzun yıllar yaşamasını istediği pâdişâhı için duâ ettirmek ister ve bu sebeple ülkenin ihtiyaç sahiplerine bol miktarda ödünç borç para verir ödeme günü olarak da:            ...
TİLKİ KUYRUĞU YASASI!
Bir Yahudi çok kısa sürede büyük bir zenginliğe ulaşır. Bunu gören bir Müslüman da ona özenir ve kısa yoldan çabucak zengin olma arzusuna kapılır... Bir zaman sonra o Yahûdi'nin kapısını çalar ve kısa sürede zengin olmak için...
MÜ’MİN SÖZE, MÜNÂFIK GÖZE!
Hârûn Reşid, döneminde yaşayan Behlûl Dânâ, bir gün düzgünce kesili tahta parçalarından eve benzer bir şeyler yapar. Hârûn'un hanımı Zübeyde Hanım, bunu görünce ne yaptığını sorar. Behlûl: ▬ Cennet köşkü yapıyorum Hanımım!”...
NAMAZSIZ CENNET!
'İnanmak teslimiyettir.” Bunun için yaşınızın kaç olduğu önemli ve mühimde değildir. Geçmişi silip atabilmek bir tek teslimiyete ve tövbeye bakar. Hiçbir şeye geç kalmış sayılmazsınız. İşte Hayber'deki siyâhi bir köle...
GÜZEL YAŞAMAK?
Hükümdâr, arabasıyla ülkeyi dolaşmaktadır. Araba yoldaki inşaatın önünde durmak zorunda kalır. Yolunun üzerinde kan ter içinde çalışan işçiler Hükümdâr'ın arabasını görünce heyecanla irkilirler. Hükümdâr, arabadan iner ve...
SÖZ ANLAŞILIR OLMALI!
Delikanlının biri liseyi bitirdikten sonra kazanmış olduğu üniversite tahsilini yapmak üzere köyünden kalkıp İstanbul'a gider. Köy hayatının alışkanlığını atmak ve şehir hayatına alışmak için bir dönem İstanbul'da serbestçe...
MEN DAKKA, DUKKA!
Arapça bir atasözü; 'eden bulur” anlamında dilimize çevrilmiştir. Tercümesi ise, 'kim kapı çalarsa, kapısı çalınır” … Derler ki, Hârûn Reşit'in bahçesinde çok sevdiği bir gülfidanı vardır. Halîfe, bahçıvana bahçesindeki...
HAYATIMIZDA Kİ TAŞLAR!
Hoca Efendi, sınıfa girer karşısındaki öğrencilerine bir süre baktıktan sonra: ▬ 'Bugün, 'Zaman Yönetimi” konusunda deneyle karışık bir sınav yapacağız” der. Kürsüye yürür, kürsünün altından kocaman bir kavanoz çıkarır....
MÜTEEKKİLLER!
Kur'ân-ı Kerim'de Allah (cc) üç problemli insan tipinden bahseder. Birincisi: Münafıklar, İkincisi: Taassupçu bedeviler, Üçüncüsü ise: Tembel Müslümanlardır. Her şeyin olduğu gibi tevekkül duygusunun da günümüzdeki gibi tarih...
GEMİDEKİ SU!
Büyük fıkıh bilgini ve Hanefi mezhebinin kurucusu İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe'nin ilmî faaliyetleri yanında ticâretle de meşgûl zengin bir zât olduğu mâlumdur. Bu büyük insan gündüz öğleye kadar mescitte talebelerine ders verir öğleden...
BAYRAMINIZ KURBAN OLSUN!
Allah'a hamd olsun Zilhicce ayının gölgesi üzerimize düştü. Zilhicce, hac ve kurban günleri gibi çok kıymetli vakitleri içinde barındıran müstesnâ bir aydır. Bu nedenle bugünkü yazımızda insanlıkla yaşıt olan kurban ibâdetinden...
İBNÜ’L-VAKT
Almanca dersinin Alman hocası çok disiplinlidir. Bilhassa zaman açısından hiç müsamahası yoktur. Bir hafta boyunca, kimin kaç dakika geç geldiğini tespit eder ve onları geç kaldıkları süre kadar sınıfta tutar. Bu durum, kursa zor zaman ayıran...
ŞEYTANIMIZ KİM?
Hârûn Reşit'in annesi Behlûl Dânâ'ya gelerek Hârûn'a biraz nasihat et de adâletten ayrılmasın yoksa âhirette işi çok zor olacak der: Behlûl, Hârûn Reşit'e:                                     ...
ZAHMET OLUR!
Yalan konusunda Konyalı Hacı Veyiszâde'ye, şaka yollu dâhi olsa yalan söyletemezler. Öğrencileri bu konudaki hassasiyetini çok iyi bildikleri için şakayla da olsa bir yalan söyletebilme adına kendi aralarında anlaşarak derler ki: ▬ Hoca...
ZÜLEYHA PUTUNDAN UTANDI DA!..
Deler ki; Züleyhâ Mısır Sarayında yanına köle olarak aldığı, büyüyüp serpilince göz koyduğu Hz. Yusuf'a ahlaksızlık teklif edince, kötülük yapmasını, nefsinin arzu ve isteklerine uygun davranmasını tavsiye ve teklif ederken odasının...
KULLUK GÖREVİMİZ “DU”
Sözlükte, 'çağırmak, istemek, yardım dilemek” anlamlarına gelen 'duâ” dinî kavram olarak, âciz ve zayıf olan kulun, bütün benliğiyle kudreti sonsuz Yüce Yaratıcıya yönelerek, hâlini O'na arz etmesi ve her türlü ihtiyacı...
ALDANDIK!
Fatır Sûresinin 5.  (35/5) âyeti kerimesinde Cenâb-ı Allah 'Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın.” diye bizleri şeytanın aldatmasına...
FATİHA SÛRESİ VE KUL
Mekke döneminde inen ve yedi âyet olan Kur'an-ı Kerim'in ilk sûresi olduğu için 'başlangıç” anlamına 'Fâtiha” adını alan, ayrıca, 'Ümmü'1-Kitab” (Kitab'ın özü) 'es-Seb'ul-Mesânî” (Tekrarlanan...
NE YAPALIM BİZ BÖYLEYİZ!
Yapacağımız her şeye hızlı başlayıp, yavaş bitiriyoruz. Teorik düşünmeyi sevmiyor, pratik yaklaşımlarla işin kolayına kaçıyoruz. Çabuk usanıp pes ediyor, kolay vazgeçiyoruz. Oyunu, hayatı, yaşamı kurallarına göre oynamak yerine,...
AKILLANMAYACAK MIYIZ?
Kavmine bir peygamber olarak gönderildiğinde Hz. İbrâhim, onların puta tapıcılığına karşı çıkar ve önlerinde eğildikleri putların işe yaramaz birer taş, metal ve ağaç yığını olduklarını anlatır. Onlar ise buna itiraz edip dururlar....
BİZE DE SORULUR MU?
Sabah namazından evine dönerken İmâm-ı Şâfî'ye yaklaşan biri: ▬ Efendi, derin düşünce içinde gidiyorsunuz gibi geliyor bana. Bir sıkıntınız mı var?” İmâm-ı Şâfî şöyle karşılık verir adama: ▬ Evet, her sabah benden istenenleri...
ÇAY!!!
                Çay deyip geçmeyin, edebiyatı var evveliyatı var. Uğruna yazılmış şiirler, beyitler, dizeler; şarkılar ezgiler hikâyeleri var. Dumanında dağıtılan yalnızlıklar,...
İMAM MI HIRSIZ? KUR’AN MI ÖKSÜZ?
Anadolu'da bir köye, ahlâkı ve ilmiyle mâruf iyi bir İmam Efendi tayin edilir. İmam Efendi, kısa zaman zarfında köylü tarafından çok sevilir ve tutulur. Nihâyet Ramazan ayı gelir ve sırayla her akşam komşulardan biri, çok sevdikleri...
BAYRAM O BAYRAM OLA!
Hz. Âişe'nin yanında iki küçük kız def çalıp şarkı söylüyor, Medine'nin İslâm'la şereflenmesinden önce kabileler arasında yaşanan Buâs Savaşı'na dair şiirlerden oluşan nağmeleri dillendiriyorlardı. Allah Resûlü...
KADİR BİLMEK!
Ramazan, oruç, Kur'an, takvâ, Allah'ı yüceltme, şükür, doğruyu bulma, tövbe, itikâf yâni tefekkür ve taabbüd, Allah'ın koyduğu sınırları gözetme ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan...
DAR HÂNE ÇORBASI
Yavuz Sultan Selim Han, Ramazan ayında, tebdil-i kıyâfetle şehri dolaşmaya çıkar. Yanında Hasan Can da vardır. Sultan: ▬ Hasan Can, akşam ezanı kimin kapısının önünde okunursa o evde iftar edelim,” der. İftar vakti yaklaşır. Ara sokaklara...
“FITIR” VAROLUŞ SADAKASI
İslâm, insan hayatını düzenleyen birçok esaslar getirmiştir. Bunların en önemlisi insanlar arasında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yerleştirmeye yönelik getirdiği hükümlerdir. Zekât ve sadaka toplumun farklı kesimleri...
ZEKÂT ZENGİNE VERİLİR!
Hz. Peygamber (sav): 'Zengin ve gücü kuvveti yerinde (sağlıklı) kimselerin zekât almaları helâl değildir.” 'Yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilen ise hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır.” 'Kim...
DENGEDE KALAMAYAN DÜŞER
Biz biraz karıştırdık kavramları, biraz da ölçüsünü kaçırdık... Rahatlıkla kaygısızlığı, bilgelikle bilgiçliği, özgüvenle şımarıklığı, azimle hırsı, tevazuyla kompleksi, cömertlikle savurganlığı, edeple utangaçlığı ve...
ŞİFÂ
Oruç tutmaya ilk başladığımız yıllar Haziran-Temmuz aylarına denk geliyordu. On on bir yaşlarındayız. Mahalledeki arkadaşlarla berâber sıcak yaz günlerinde oruçtan taviz vermemeye çalıştığımızı hatırlıyorum Vakit öğleyi geçip...
BİR AY Kİ!
 Medine'ye hicret ile birlikte İslâm dini, kendi müesseselerini oluşturmaya başlamıştı. Mescid-i Nebevî'nin yapılmasının ardından hayat, vahyin kılavuzluğunda, 'inanç-amel bütünlüğü” içinde gelişmeye devam ediyordu....
HAZIR MISINIZ?
İhlaslısının az, istismarcılarının çok olduğu nice mübarek Ramazan-ı Şerifleri geride bıraktık. Ama bunların sayılarının azalmasını ümit ettiğimiz bir ramazan ayını daha yaklaşmış bulunmaktayız. İhlaslı olanlar için Cenab-ı...
ENÂYİ DERLER!
Tavus kuşunun kanatları çok güzeldir. Bakan ona böyle hayran olur. 'Vay canına güzelliğe bak” der. Ama ayakları siyahtır. Böyle biraz çirkincedir. Tavus kuşu kanatlarını görmeyip sadece ayaklarına baktığı için kendisini çirkin...
BİR MUSİBET
Halife Hz. Ömer bir mecliste hazır bulunanlara sorar: ▬ Eğer dileğiniz hemen kabul ediliverecek olsa ne dilerdiniz?” İçlerinden birisi: ▬ Benim falan vâdi dolusu altınım olsun isterim. Onu harcayarak İslâm'a daha çok hizmet edeyim,”...
BERAT
Hızla tükenen hayatın, sonu gelmez bir kazanma ve harcama yarışıyla insan yaşamını törpülediği şu ortamda, biz Müslümanlara sunulan en önemli ilahi bağışlardan biri de hiç kuşkusuz Berat Gecesi'dir. Dinî geleneğimizde af, merhamet...
DİŞ VE LEŞ
Kardeşim, sen düşünceden ibaretsin Geriye kalan, et ve kemiksin Gül düşünür, gülistan olursun Diken düşünür, dikenlik olursun.      İyi düşünmek, iyi bakmak ve iyi görmek; tabiatımızın gereğidir.      Kötülük...
RIZIK YİYEN RIZIK VEREMEZ...!!!
Rızıkla ilgili Rabbimiz; 'Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor? Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır.” (30/37) buyurmaktadır. Sıkıntılı günler yaşadığımız şu günlerde...
CEMŞİD VE ÇEŞME TAŞI
Şirazlı Sadi, Bostan ve Gülistan da iyi huylu Cemşid'in çeşme taşına şunları yazdırdığını anlatır ve bu anlatımıyla bizlere vermesi gereken mesajı net biçimde ifade eder ve der ki: ▬ Bizim gibi nice insanlar vardı, bu çeşme başında...
KULLUĞA YÜKSELİŞ: MİRAC
27 Şubat Pazar gecesi Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. İnsanoğlunun, inançlarını ve bu inançların yaşama yansıması olan davranışlarını büyük ölçüde çocukken yaşadığı olaylar etkiler. Büyüdüğümüz ortam hangi değerlere...
YAVUZ SULTAN SELİM HAN VE HASAN CAN
Yavuz Sultan Selim Han'la Hasan Can'nın hadisesini dosluk meselesi üzerinden anlatacağım sizlere. Kapatın gözlerinizi düşünün Topkapı Sarayından saltanat kayığı yola çıkıyor. Sefere gidilecek, büyük bir sefer. İki yıl sekiz...
SUYUMU İÇMEKTEN USANDIM!
Feridüddin Attar'ın hoş bir hikâyesi vardır: İki saka (sucu) yolda karşılaşırlar. Biri diğerine: ▬ Kardeş, bana kırbandan bir tas su verir misin? Çok susadım.” der. Öteki şaşırır: ▬ Be şaşkın. Bende kırba varsa sende de...
HÜDHÜD
'Gökler, yerler ve onların üzerinde bulunan her şey, eninde sonunda yok olup gitmeye mahkûmdur.” 'Sınırsız kudret ve ikram sahibi olan Rabb'inin yüce Zatı ise ebedîdir, sonsuzdur. Diğer varlıklar, ancak O'nun lütuf ve rahmeti...
MELEKLER UĞURLUYOR!
Hz. Peygamber (s.a.v.), biricik annesi Amine'yi 6 yaşındayken kaybetmiştir. Annesi Ebva'da vefat ederken yanında bulunan, annesinin hizmetinde olan genç bir hanımefendi vardı: Ümmü Eymen. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona 'Annemden...
ÜÇ AYLAR
Hz. Peygamber bazı zaman dilimlerinin özel olduğundan bahsetmektedir. Aslında biz, zamanın bizzat kendi varlığından kaynaklanan bir değeri olmadığını bilmekteyiz. Allah Resûlü'nün bu bağlamda haber verdiği özel zaman dilimlerini hikmet...
BARAS HASTASININ DUÂSI
Hz. İsa, bir ağacın altında duâ eden birini görür. Dikkatlice baktığında adamın bir kötürüm olduğunu anlar. İki gözü de görmemektedir. Vücudunda ise baras hastalığı olduğu anlaşılır. Ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırır...
HABER VER!
Adamın biri, toprak ve samandan bir ev yaparak âilesini içerisine yerleştirir ve evin karşısına geçerek: ▬ Ey ev, yıkılacağın zaman bana haber verde âile efradıma bir şey olmasın.” der. Aradan yıllar geçer, evin duvarı çatlar, ev sahibi...
İLLÂ EDEB! İLLÂ EDEB!
Ayaz, bir gün Sultan Mahmud-i Gaznevi'nin resmi hizmetinde bulunurken, âniden ayakkabısının burnunu sallar. Sultan, Ayaz'ın bu hâline şaşar. O zamana kadar kendisinden hiçbir zaman edepsizlik görülmemiştir. Sultan firâsetiyle, Ayaz'ın...
ŞÜPHE
Şüphe, bütün mağlubiyetlerin anasıdır. Varlığından emin olmadığımız ve hep şüphe üzerine îmanı, inancı koyduğumuz zaman her zaman tehlikedeyiz demektir. Îman, parçalara tek tek inanmak değildir, bir bütünün tamamına inanmaktır....
YETER Kİ ALLAH’A TEVEKKÜL ET!
Çok zengin olan bir adam yanındaki bütün çalışanlarını akşam yemeğine dâvet eder. Her birinin önüne birer Kur'ânı Kerim ve bir miktar da para koyar. Yemeği bitirdiklerinde onlardan Kur'ân Kerim ya da Kur'ân'ın yanına...
NE GÜZEL TUTSAK
Çocuklarla karşılaştığı zaman sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) onları karşısına alır, eğer uygun ve müsâit bir zamanda iseler onları birbirleriyle yarıştırırdı. Neticesinde ise onları çeşitli hediyelerle taltif ederdi rahmet peygamberi....
FITRAT
İnsanların karakterini okuyabilirsiniz bu da bir sünnettir. Meselâ evlâtlarınızın karakterini okuyun. Sert mizaçlı çocuğunuzu uysallaştırmaya çalışıp durmayın, bırakın o Hz. Ömer gibi olsun. Yumuşak mizaçlı çocuklarınızı, kız...
VİRANE BİR KÖY!
Her canlının, varlığının devamını sürdürebilmesi için kendi çapında çalışmaya ihtiyacı vardır. Kâinatta her canlı rızkını aramak için belli bir çalışma ve gayret içerisinde olup, karıncalar, onlar insanlara bu konuda örnek olmalıdır,...
NİÇİN PEYGAMBERLİĞİNİ İLAN ETMİYORSUN?
Değişimin başlangıç noktası tövbedir. Fakat bu tekrarlanan değil, kalıcı tövbe olmalıdır. Tövbe gerekli hâle gelmeden yapıldığı takdirde yaratıcı tarafından misliyle ödüllendirilir. Tövbe eden kişi hayatın zorluklarını yanında...