Ahmet Çelik
Ahmet Çelik
Yazarın Makaleleri
AKILLANMAYACAK MIYIZ?
Kavmine bir peygamber olarak gönderildiğinde Hz. İbrâhim, onların puta tapıcılığına karşı çıkar ve önlerinde eğildikleri putların işe yaramaz birer taş, metal ve ağaç yığını olduklarını anlatır. Onlar ise buna itiraz edip dururlar....
BİZE DE SORULUR MU?
Sabah namazından evine dönerken İmâm-ı Şâfî'ye yaklaşan biri: ▬ Efendi, derin düşünce içinde gidiyorsunuz gibi geliyor bana. Bir sıkıntınız mı var?” İmâm-ı Şâfî şöyle karşılık verir adama: ▬ Evet, her sabah benden istenenleri...
ÇAY!!!
                Çay deyip geçmeyin, edebiyatı var evveliyatı var. Uğruna yazılmış şiirler, beyitler, dizeler; şarkılar ezgiler hikâyeleri var. Dumanında dağıtılan yalnızlıklar,...
İMAM MI HIRSIZ? KUR’AN MI ÖKSÜZ?
Anadolu'da bir köye, ahlâkı ve ilmiyle mâruf iyi bir İmam Efendi tayin edilir. İmam Efendi, kısa zaman zarfında köylü tarafından çok sevilir ve tutulur. Nihâyet Ramazan ayı gelir ve sırayla her akşam komşulardan biri, çok sevdikleri...
BAYRAM O BAYRAM OLA!
Hz. Âişe'nin yanında iki küçük kız def çalıp şarkı söylüyor, Medine'nin İslâm'la şereflenmesinden önce kabileler arasında yaşanan Buâs Savaşı'na dair şiirlerden oluşan nağmeleri dillendiriyorlardı. Allah Resûlü...
KADİR BİLMEK!
Ramazan, oruç, Kur'an, takvâ, Allah'ı yüceltme, şükür, doğruyu bulma, tövbe, itikâf yâni tefekkür ve taabbüd, Allah'ın koyduğu sınırları gözetme ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan...
DAR HÂNE ÇORBASI
Yavuz Sultan Selim Han, Ramazan ayında, tebdil-i kıyâfetle şehri dolaşmaya çıkar. Yanında Hasan Can da vardır. Sultan: ▬ Hasan Can, akşam ezanı kimin kapısının önünde okunursa o evde iftar edelim,” der. İftar vakti yaklaşır. Ara sokaklara...
“FITIR” VAROLUŞ SADAKASI
İslâm, insan hayatını düzenleyen birçok esaslar getirmiştir. Bunların en önemlisi insanlar arasında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yerleştirmeye yönelik getirdiği hükümlerdir. Zekât ve sadaka toplumun farklı kesimleri...
ZEKÂT ZENGİNE VERİLİR!
Hz. Peygamber (sav): 'Zengin ve gücü kuvveti yerinde (sağlıklı) kimselerin zekât almaları helâl değildir.” 'Yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilen ise hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır.” 'Kim...
DENGEDE KALAMAYAN DÜŞER
Biz biraz karıştırdık kavramları, biraz da ölçüsünü kaçırdık... Rahatlıkla kaygısızlığı, bilgelikle bilgiçliği, özgüvenle şımarıklığı, azimle hırsı, tevazuyla kompleksi, cömertlikle savurganlığı, edeple utangaçlığı ve...
ŞİFÂ
Oruç tutmaya ilk başladığımız yıllar Haziran-Temmuz aylarına denk geliyordu. On on bir yaşlarındayız. Mahalledeki arkadaşlarla berâber sıcak yaz günlerinde oruçtan taviz vermemeye çalıştığımızı hatırlıyorum Vakit öğleyi geçip...
BİR AY Kİ!
 Medine'ye hicret ile birlikte İslâm dini, kendi müesseselerini oluşturmaya başlamıştı. Mescid-i Nebevî'nin yapılmasının ardından hayat, vahyin kılavuzluğunda, 'inanç-amel bütünlüğü” içinde gelişmeye devam ediyordu....
HAZIR MISINIZ?
İhlaslısının az, istismarcılarının çok olduğu nice mübarek Ramazan-ı Şerifleri geride bıraktık. Ama bunların sayılarının azalmasını ümit ettiğimiz bir ramazan ayını daha yaklaşmış bulunmaktayız. İhlaslı olanlar için Cenab-ı...
ENÂYİ DERLER!
Tavus kuşunun kanatları çok güzeldir. Bakan ona böyle hayran olur. 'Vay canına güzelliğe bak” der. Ama ayakları siyahtır. Böyle biraz çirkincedir. Tavus kuşu kanatlarını görmeyip sadece ayaklarına baktığı için kendisini çirkin...
BİR MUSİBET
Halife Hz. Ömer bir mecliste hazır bulunanlara sorar: ▬ Eğer dileğiniz hemen kabul ediliverecek olsa ne dilerdiniz?” İçlerinden birisi: ▬ Benim falan vâdi dolusu altınım olsun isterim. Onu harcayarak İslâm'a daha çok hizmet edeyim,”...
BERAT
Hızla tükenen hayatın, sonu gelmez bir kazanma ve harcama yarışıyla insan yaşamını törpülediği şu ortamda, biz Müslümanlara sunulan en önemli ilahi bağışlardan biri de hiç kuşkusuz Berat Gecesi'dir. Dinî geleneğimizde af, merhamet...
DİŞ VE LEŞ
Kardeşim, sen düşünceden ibaretsin Geriye kalan, et ve kemiksin Gül düşünür, gülistan olursun Diken düşünür, dikenlik olursun.      İyi düşünmek, iyi bakmak ve iyi görmek; tabiatımızın gereğidir.      Kötülük...
RIZIK YİYEN RIZIK VEREMEZ...!!!
Rızıkla ilgili Rabbimiz; 'Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor? Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır.” (30/37) buyurmaktadır. Sıkıntılı günler yaşadığımız şu günlerde...
CEMŞİD VE ÇEŞME TAŞI
Şirazlı Sadi, Bostan ve Gülistan da iyi huylu Cemşid'in çeşme taşına şunları yazdırdığını anlatır ve bu anlatımıyla bizlere vermesi gereken mesajı net biçimde ifade eder ve der ki: ▬ Bizim gibi nice insanlar vardı, bu çeşme başında...
KULLUĞA YÜKSELİŞ: MİRAC
27 Şubat Pazar gecesi Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. İnsanoğlunun, inançlarını ve bu inançların yaşama yansıması olan davranışlarını büyük ölçüde çocukken yaşadığı olaylar etkiler. Büyüdüğümüz ortam hangi değerlere...
YAVUZ SULTAN SELİM HAN VE HASAN CAN
Yavuz Sultan Selim Han'la Hasan Can'nın hadisesini dosluk meselesi üzerinden anlatacağım sizlere. Kapatın gözlerinizi düşünün Topkapı Sarayından saltanat kayığı yola çıkıyor. Sefere gidilecek, büyük bir sefer. İki yıl sekiz...
SUYUMU İÇMEKTEN USANDIM!
Feridüddin Attar'ın hoş bir hikâyesi vardır: İki saka (sucu) yolda karşılaşırlar. Biri diğerine: ▬ Kardeş, bana kırbandan bir tas su verir misin? Çok susadım.” der. Öteki şaşırır: ▬ Be şaşkın. Bende kırba varsa sende de...
HÜDHÜD
'Gökler, yerler ve onların üzerinde bulunan her şey, eninde sonunda yok olup gitmeye mahkûmdur.” 'Sınırsız kudret ve ikram sahibi olan Rabb'inin yüce Zatı ise ebedîdir, sonsuzdur. Diğer varlıklar, ancak O'nun lütuf ve rahmeti...
MELEKLER UĞURLUYOR!
Hz. Peygamber (s.a.v.), biricik annesi Amine'yi 6 yaşındayken kaybetmiştir. Annesi Ebva'da vefat ederken yanında bulunan, annesinin hizmetinde olan genç bir hanımefendi vardı: Ümmü Eymen. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona 'Annemden...
ÜÇ AYLAR
Hz. Peygamber bazı zaman dilimlerinin özel olduğundan bahsetmektedir. Aslında biz, zamanın bizzat kendi varlığından kaynaklanan bir değeri olmadığını bilmekteyiz. Allah Resûlü'nün bu bağlamda haber verdiği özel zaman dilimlerini hikmet...
BARAS HASTASININ DUÂSI
Hz. İsa, bir ağacın altında duâ eden birini görür. Dikkatlice baktığında adamın bir kötürüm olduğunu anlar. İki gözü de görmemektedir. Vücudunda ise baras hastalığı olduğu anlaşılır. Ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırır...
HABER VER!
Adamın biri, toprak ve samandan bir ev yaparak âilesini içerisine yerleştirir ve evin karşısına geçerek: ▬ Ey ev, yıkılacağın zaman bana haber verde âile efradıma bir şey olmasın.” der. Aradan yıllar geçer, evin duvarı çatlar, ev sahibi...
İLLÂ EDEB! İLLÂ EDEB!
Ayaz, bir gün Sultan Mahmud-i Gaznevi'nin resmi hizmetinde bulunurken, âniden ayakkabısının burnunu sallar. Sultan, Ayaz'ın bu hâline şaşar. O zamana kadar kendisinden hiçbir zaman edepsizlik görülmemiştir. Sultan firâsetiyle, Ayaz'ın...
ŞÜPHE
Şüphe, bütün mağlubiyetlerin anasıdır. Varlığından emin olmadığımız ve hep şüphe üzerine îmanı, inancı koyduğumuz zaman her zaman tehlikedeyiz demektir. Îman, parçalara tek tek inanmak değildir, bir bütünün tamamına inanmaktır....
YETER Kİ ALLAH’A TEVEKKÜL ET!
Çok zengin olan bir adam yanındaki bütün çalışanlarını akşam yemeğine dâvet eder. Her birinin önüne birer Kur'ânı Kerim ve bir miktar da para koyar. Yemeği bitirdiklerinde onlardan Kur'ân Kerim ya da Kur'ân'ın yanına...
NE GÜZEL TUTSAK
Çocuklarla karşılaştığı zaman sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) onları karşısına alır, eğer uygun ve müsâit bir zamanda iseler onları birbirleriyle yarıştırırdı. Neticesinde ise onları çeşitli hediyelerle taltif ederdi rahmet peygamberi....
FITRAT
İnsanların karakterini okuyabilirsiniz bu da bir sünnettir. Meselâ evlâtlarınızın karakterini okuyun. Sert mizaçlı çocuğunuzu uysallaştırmaya çalışıp durmayın, bırakın o Hz. Ömer gibi olsun. Yumuşak mizaçlı çocuklarınızı, kız...
VİRANE BİR KÖY!
Her canlının, varlığının devamını sürdürebilmesi için kendi çapında çalışmaya ihtiyacı vardır. Kâinatta her canlı rızkını aramak için belli bir çalışma ve gayret içerisinde olup, karıncalar, onlar insanlara bu konuda örnek olmalıdır,...
NİÇİN PEYGAMBERLİĞİNİ İLAN ETMİYORSUN?
Değişimin başlangıç noktası tövbedir. Fakat bu tekrarlanan değil, kalıcı tövbe olmalıdır. Tövbe gerekli hâle gelmeden yapıldığı takdirde yaratıcı tarafından misliyle ödüllendirilir. Tövbe eden kişi hayatın zorluklarını yanında...
BİZ KİMSEYİ APTAL YERİNE KOYMADIK!
Kitap zekâyı olgunlaştırır, kibarlaştırır. Okumak bir devâ, anlamak bir şifâdır. Kitapçıda çalışan bir kız, erkek arkadaşının geldiğini görür. Bu sırada babası da yanında durmaktadır. Kız arkadaşına: ▬ Alman yazar Yorg Daniel'in...
DOST OLABİLMEK!
Bir gün, bir ciğerci dükkânının önünden geçerken, parası olmadığı hâlde içeri dalar ve iki porsiyon ciğer yer ve ardından da, garsonu çağırarak parasının olmadığını, sonra vereceğini söyler. Konu şef garsona intikal eder. Şef...
EŞYANIN DEĞERİ ARTARSA!
Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde 1960'larda Hindistan'da da büyük bir ekonomik kriz yaşanır... Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları hiç görülmemiş şekilde artar... Eşyalardaki, gıdalardaki pahalılık artık halkın dayanamayacağı...
KALICI MUTLULUĞUN ADRESİ!
İnsanların büyük bir çoğunluğu hayatları boyunca mutluluğu elde edebilme özlemiyle yaşarlar. Kendi mantıkları doğrultusunda onlara mutluluk getireceğini düşündükleri her şeyin peşinden var güçleriyle koşarlar. Ama insanlık doğru...
PARA ÇÖZER ÖYLE Mİ?
Recî olayında Zeyd b. Desinne ve arkadaşı Hubeyb hariç, diğerleri orada şehit edilir. Lihyân oğulları bu iki sahâbîyi esir edip Mekkelilere satar. Müşrikler bu iki sahabîyi idam etmeye karar verir. Son dakikalarını yaşadığını anlayan...
TÜKETİM AHLÂKI
Kapitalizmin Hz. Adem'den (a.s.) beri var olan gelenekten en büyük sapma olduğu söylenir. Bu sapmanın en fazla tüketim alanında meydana geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Kapitalizmin üzerinden bir silindir gibi geçtiği ve bireyle...
HANGİ YÜZLE!
Hoca Efendi, Uhud dağına uzun uzun bakar ve sorar hûccaca: ▬ Okçular tepesini terk eden sahabeler kimdi?” Cevap yok. Tekrar eder: ▬ Okçular tepesini terk eden sahabeler kimdi?” ▬ Okçular tepesini terk eden sahabeler kimdi?” Sonunda muhibbanları...
DALKAVUĞUN ZEKÂSI!
Eski devirde Paşa'nın biri dalkavuğunun zekâsını ve kudretini misâfirlerine göstermek için huzuruna çağırır, sonra da patlıcanı methetmeye başlar. Hiçbir sebzenin bu kadar çeşitli yemeği olmadığını, hepsinin ayrı lezzette bulunduğunu,...
DERVİŞ GÜCENMESE, VERMİŞ GÜCENİR!
Vaktiyle bir derviş, nefis mücâdelesinin sonuna gelir. Meşrebin usûlünce bundan sonra her türlü süsten ve gösterişten arınacak, varlıktan vazgeçecektir. Fakat iş yamalı bir hırka giymekten ibâret değildir. Her türlü görünür süslerden...
NEDEN ALLAH’LI KONUŞMAZ OLDUK ARTIK!
Bir kimsenin kullandığı dil ve üslûp, onu hayatta başarılı kılabildiği gibi hüsrâna da uğratabilir. Hattâ kişinin dilini muhafaza etmesi, Cenneti elde etme vesîleleri arasında zikredilmiştir. Resûl-i Ekrem (s.a.v.), şöyle buyurur: 'Kim...
BUHÂRA VE UHUD’UN ANLATTIKLARI!
Cengiz Han, Buhara halkına bir haber gönderir. ▬ Silahlarını bırakıp bize teslim olanlar güven içinde olacaklar, ama bize direnenlere asla aman vermeyeceğiz!” Müslümanlar iki gurup olur. Bir gurup: ▬ Asla teslim olmayalım, ölürsek şehit,...
MÜSLÜMANI SARAN YÜREK NEREDESİN?
Hz. Ömer'e birisi gelir ve: ▬ Ey mü'minlerin emiri! Ben Hanımdan boşanmak istiyorum.” der. Hz. Faruk: ▬ Neden boşanmak istiyorsun? Derdin ne?” der. Adam: ▬ Mü'minlerin Emir'i armudun sapı, üzümün çöpü.” ciddi manada...
YALNIZLAŞMA (BİREYSELLEŞME) HASTALIĞI
Gittikçe yalnızlık hastası oluyoruz. Yalnız yatmak, yalnız kalkmak, yalnız gezmek ve yalnız bir hayata sarılmak, günümüzün en yaygın hastalığı oldu. İnsanlar birbirinden neden uzaklaşıyorlar bilmiyorum. Ancak yalnız kalmak ve yalnız...
VEFA NE ZAMAN BAŞLAR?
Âile önemlidir. Nikah bağı ile başlayan birliktelikler Cenâb-ı Hakk'ın meveddet ve rahmet tecellisi ile can bağına dönüşüverir. Ve ardından kan bağı ile birbirine kenetlenen, bacı kardeş, dede nine, hısım akraba oluşuverir. İyi...
HELÂL, HELÂL
Doğan CÜCELOĞLU anlatıyor. Amerika'dan gelen bir misâfirime su verdim, boğazına kaçtı, öksürdü, 'helâl” dedim. Anlamadı. 'Ne anlama geliyor?” der gibi yüzüme baktı. Anlatmaya çalıştım. Amerika'da yirmi beş yıl...
HAYAT BAKIŞ AÇISIDIR
Kadın sabah kalkar, aynaya bakar ve kafasında yalnız üç tel saç görür: ▬ Hımm, galiba bugün saçımı örgü yapacağım.” Öyle de yapar, günü de harika geçer. Ertesi gün kalkar, aynaya bakar, kafasında iki tel saç kalmıştır. ▬ Hımm,...
KERÎM GEREK, KERÂMET DEĞİL!
Bâyezîd-i Bistâmî, Dicle Nehri'nin karşı yakasına geçecektim. Nehrin iki yakası bana yol vermek için kerâmeten birleşti. Derhâl kendimi toparladım ve Dicle'ye yönelerek: ▬ Yemin olsun ki ben buna kanmam! Zira sandalcılar, insanı...
SİZİN DE BİR VELÂDETİNİZ OLSUN!
Söz o dur ki, gönüle tesir ede, bir kalbi fethedip dirilte. Şifâ olan sadra, nur olan karanlığa. 'Rabbim, göğsümü aç, işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki söyleyeceklerimi kavrasınlar.” niyâzıyla başlarız her sohbetlerimize....
ALLAH KÂDİR MİDİR?
Ehl-i irfandan biri Bağdat'ın eski sokaklarında talebeleri ile birlikte yürürken yolun kenarında sızmış, üstü başı perişan bir sarhoş durdurur onu ve: ▬ Allah Kâdir midir değil midir?” diye sorar. Ârif tebessüm ederek: ▬ Evet,...
TİMUR VE KARINCA
Timur mâiyeti ile berâber otururken adamları: ▬ Sultanım! Tahta geçtiğiniz andan itibaren bu güne kadar hiç yenilmediniz bunun sırrı nedir?” Timur, Sultan olduktan sonra gerçekten de hiç savaş kaybetmemiş dünyadaki ender sultanlardan bir...
HABBAB’IN ÎMÂNI GİBİ!
Köleyken demirci ustası olan, daha sonra îman ettiği anlaşılınca akla hayâle gelmeyecek işkencelere mâruz bırakılan, ağır imtihanlardan başarıyla geçen, Efendimize (s.a.v.) ittibâ etmede zerre kadar tâviz vermeyen çok güzel bir Müslüman,...