Adnan Güllü
Adnan Güllü
Yazarın Makaleleri
TÜRKLERİN TARİHTE Kİ İLKLERİ
Tarih biliminin amacı, geçmişe yönelerek geleceğe ilişkin doğru çıkarımlar yapmaktır. Türkler Anadolu'ya yerleşip ve devletler kurmaya başladıktan sonra, yaşamlarında bir takım ilkler oluşmuştur. Bu ilklerden bazılarını siz okurlara...
ELBİSTAN’IN TARİHİNDE KAYIP OLAN GANELER(ÇEŞMELER)
 Su her şeyin ana kaynağı ve hayatın vazgeçilmez bir ögesidir. Su eski ve yeni tüm medeniyetlerin temelidir. İşte bu yüzden insanlığın geleceği suda olup, kalkınma ve barış için su kaynakları adaletli şekilde kullanılmasına bağlı...
Cemre Nedir
CEMRE DÜŞME OLAYI NEDİR? Değerli okurlar, cemre sözcüğü kıştan bahara geçiş sırasında sık sık sohbetlerde gündeme gelmektedir. Ama bu konu ile ilgili bazı sohbetlerde kulak misafiri oldum ve şunu gördüm ki, vatandaşların büyük kısmı...
MİMAR SİNAN VE ELBİSTAN
Mimar Sinan Kimdir? Dünya mimarlık tarihinin en büyük ustalarının başında hiç kuşkusu Mimar Sinan gelmekte. Mimarlık tarihine 375 eser kazandıran Mimar Sinan kimdir? Ansiklopedik bilgiler ışığında tanıyalım: Osmanlı padişahlarından I....
MARAŞ KURTULUŞ HARBİN’DE ELBİSTAN MİTİNGİ
MARAŞ KURTULUŞ HARBİN'DE ELBİSTAN MİTİNGİ (ANADOLU'YU ATEŞLEYEN İLK TARİHİ MİTİNG ve DİĞER MİTİNGLER) 'Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.” ELBİSTAN MİTİNGİ Elbistan...