Muhsin Demirel
Muhsin Demirel
Ergani Müftüsü
Yazarın Makaleleri
DÜRÜRST OLMAK
Dürüstlük kişinin iç ve dışının aynı olması, söz ve ahdine sadık kalması, yalan, hile ve sahtekârlıktan sakınması, tüm iş ve işlemlerinde doğru hareket etmesi, başkasının hakkına harfiyen riayet etmesi, elinin harama uzamaması,...
İMTİHANI KAZANMAK VEYA KAYBETMEK
İnsanoğlu büyük bir imtihanla karşı karşıyadır. Bu imtihan her kulun Yüce Mevla'nın emrine karşı sorumlu ve mükellef olmasıdır. Bu imtihanı kazanan daha büyüğü tasavvur edilemeyen ebedi bir kurtuluşa erer. Bu kurtuluş, bir ağacı...
DETGAHİ İLAHİYE SUNULAN VE GERİ İSTENEN BİR DİLEKÇE
Malum olduğu üzere insanoğlunun Cenâb-ı Allah'a yazılı dilekçe sunma imkânı yoktur. Ancak günlük hayatımızda rutin olarak Cenâb-ı Allah'a yaptığımız dualar, yalvarış ve yakarışlarımız bir nevi şifahi dilekçelerdir. Burada...
KENDİSİNİ OĞLUNA FEDA EDEN ÂLİM BİR BABANIN KISSASI
Anlatacağım bu kıssa 1953 veya 1954 yılında vaki olmuştur. Bizim köyümüzden yani Elazığ ili Arıcak'ın Erimli köyünden (köyümüzün eski ismi Veşin) Molla Yusuf adında bir zat vardı. Bu zat okumak için henüz genç yaşta iken Diyarbakır'a...
KURANDA ZİKREDİLEN MUCİZELER 6.
Konuyla ilgili yazılarımızın devamıdır. Hz. Mûsâ vahiy alıp tebliğ vazifesiyle görevlendirilince Cenâb-ı Allah bir gün ona Firavun'un yanına gidip onu dine davet etmesini emretti. Bunun üzerine Hz. Mûsâ kalbinin inşirah bulması, dilindeki...
KUR’AN’DA ZİKREDİLEN MUCİZELER 4-5
Konuyla ilgili bir önceki yazımızda Hz. Mûsâ'nın mucizevi doğumunu anlatmıştık. Kur'ân-i kerimde Hz. Mûsâ'nın 5 mucizesi anlatılmaktadır. Bunlar onun eli, asası, asasının sihirbazları mağlup etmesi, Hz. Mûsâ ve kavmi...
KUR’AN’DA ZİKREDİLEN MUCİZELER 3.
Konuyla ilgili önceki iki yazımızda Hz. İsa'nın mucizelerini anlatmıştık. Bu yazımızda da Hz. Mûsâ'nın mucizelerini anlatmaya çalışacağız. Hz. Mûsâ'nın mucizelerini anlatmadan önce onun hayatından kısaca bahsetmek lazımdır....
KUR’AN’DA ZİKREDİLEN MUCİZELER 2.
Bir önceki yazımızda Kur'ân'da zikredilen mucizeler bağlamında Hz. İsa'nın babasız olarak dünyaya gelişini ve beşikte iken mucizevi bir şekilde konuşmasını anlatmıştık. Bu yazımızda da bu konuya devam edeceğiz. Kur'ân-i...
KUR’AN-İ KERİM’DE ZİKREDİLEN MUCİZELER 1.
Peygamberlik olağanüstü bir vasıf olduğundan her biri olağanüstü bir hadise olan mucizeler de peygamberler için zaruridir. Zira peygamber olduğunu iddia eden bir kimse, Cenâb-ı Allah'tan vahiy aldığını, O'nun adına konuştuğunu...
İMAM BUHARİ
İmam Buhârî Hicrî 194 yılının Şevval ayında Buhara'da dünyaya gelmiş, Hicrî 256 yılında Ramazan ayının son gününde Semerkant'ın Hartenek adında bir köyde vefat etmiştir. Künyesi Ebû Abdullah b. Selam, ismi Muhammed Babasının...
BU GELENLER Hz. HATİCE, Hz. MERYEM VE Hz. ASİYE MİDİRLER?
Başlık olarak kullandığımız bu söz Kayseri'de yaşamış Fatma adında bir hanım efendiye aittir. Biraz sonra bu sözün neden söylendiğini ve ne anlamda olduğunu izah etmeye çalışacağız. Bunun izahını geçmeden önce şunları söylemek...