Muhsin Demirel
Muhsin Demirel
Ergani Müftüsü
Yazarın Makaleleri
KURANDA ZİKREDİLEN MUCİZELER 6.
Konuyla ilgili yazılarımızın devamıdır. Hz. Mûsâ vahiy alıp tebliğ vazifesiyle görevlendirilince Cenâb-ı Allah bir gün ona Firavun'un yanına gidip onu dine davet etmesini emretti. Bunun üzerine Hz. Mûsâ kalbinin inşirah bulması, dilindeki...
KUR’AN’DA ZİKREDİLEN MUCİZELER 4-5
Konuyla ilgili bir önceki yazımızda Hz. Mûsâ'nın mucizevi doğumunu anlatmıştık. Kur'ân-i kerimde Hz. Mûsâ'nın 5 mucizesi anlatılmaktadır. Bunlar onun eli, asası, asasının sihirbazları mağlup etmesi, Hz. Mûsâ ve kavmi...
KUR’AN’DA ZİKREDİLEN MUCİZELER 3.
Konuyla ilgili önceki iki yazımızda Hz. İsa'nın mucizelerini anlatmıştık. Bu yazımızda da Hz. Mûsâ'nın mucizelerini anlatmaya çalışacağız. Hz. Mûsâ'nın mucizelerini anlatmadan önce onun hayatından kısaca bahsetmek lazımdır....
KUR’AN’DA ZİKREDİLEN MUCİZELER 2.
Bir önceki yazımızda Kur'ân'da zikredilen mucizeler bağlamında Hz. İsa'nın babasız olarak dünyaya gelişini ve beşikte iken mucizevi bir şekilde konuşmasını anlatmıştık. Bu yazımızda da bu konuya devam edeceğiz. Kur'ân-i...
KUR’AN-İ KERİM’DE ZİKREDİLEN MUCİZELER 1.
Peygamberlik olağanüstü bir vasıf olduğundan her biri olağanüstü bir hadise olan mucizeler de peygamberler için zaruridir. Zira peygamber olduğunu iddia eden bir kimse, Cenâb-ı Allah'tan vahiy aldığını, O'nun adına konuştuğunu...
İMAM BUHARİ
İmam Buhârî Hicrî 194 yılının Şevval ayında Buhara'da dünyaya gelmiş, Hicrî 256 yılında Ramazan ayının son gününde Semerkant'ın Hartenek adında bir köyde vefat etmiştir. Künyesi Ebû Abdullah b. Selam, ismi Muhammed Babasının...
BU GELENLER Hz. HATİCE, Hz. MERYEM VE Hz. ASİYE MİDİRLER?
Başlık olarak kullandığımız bu söz Kayseri'de yaşamış Fatma adında bir hanım efendiye aittir. Biraz sonra bu sözün neden söylendiğini ve ne anlamda olduğunu izah etmeye çalışacağız. Bunun izahını geçmeden önce şunları söylemek...