• USD 32,30
  • EUR 35,13
  • ALTIN 2.404,28
  • BİST100 10.403
  • BTC 67.100
Ahmet Çelik

Ahmet Çelik

Tüm Makaleleri

EŞİTLİK! - 249

Kral, ülkesini şehir şehir gezerken halkı onu görebilmek için yollara dökülür sonsuz saygı ve hürmet gösterir. Kral yine bir diyârdan geçerken gelişine hiç aldırış etmeyen ve arkası dönük vaziyette iş...

SABUN!

İslâm’ın güzelliğine ve hayat felsefesine inanmayan bir sabun îmâlatçısı muhabbet ettiği cami görevlisine:

DANA!

Adam koca bir danayı kurban keser ve büyük bir ateş yakarak kızına:

YOLCU!

Anadolu’da şehir şehir dolaşıp konferanslar veren bir araştırmacı/yazar:

ÇOBAN DÜDÜĞÜ ÇALDI!

Sultan II. Mahmud devrinin tanınmış âlimlerinden Palabıyık Hoca nâmıyle ma’rûf zât-ı şerîf, her derse başlarken bir ıslık çalar arkasından; “Çoban düdüğü çaldı!” dedikden sonra ders takrîrine başlar....

GICIRTILI TABUT!

Bir anne eşiyle birlikte otobüs yolculuğuyla uzak bir şehirde askerlik vazifesini yapmakta olan biricik evlâtlarını ziyâret için yola çıkarlar. Yolda giderken zaman zaman boynuna bir şey battığından ş...

DIŞINDA KALSIN!

Abbâsi halifelerinden Hârûn Reşid için anlatılır. Kimi kaynaklarda başka gönül ehli insanların, idârecilerin de benzer vasiyetlerde bulunduğu söylenir ama kimin söylediği, kimin bu vasiyette bulunduğu...

YAKMAYAN ATEŞ!

Hz. İbrâhim’in babası Azer, put yapıp satan bir imâlatçıdır. Çocukken tahtadan oyduğu putları küçük İbrâhim’in eline verir, İbrâhim suyun yanından geçerken putların başını suya sokar ve:

BEN BU GEMİNİN KAPTANIYIM!

Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî Mesnevî’de teşhis ve intâk sanatlarını sıklıkla kullanır. Teşhiş; kişileştirme, kişiliği olmayanlara kişilik verme, şahsiyetleştirme, şahsiyeti olmayanlara şahsiyet verme; in...