Ahmet Çelik
Ahmet Çelik
Yazarın Makaleleri
BAYRAMIN GÖZYAŞLARI
Ramazan Bayramı, rahmet iklimine erişip ondan istifâde edenlerin Allah'a karşı şükürlerini ifâde ettikleri gündür. 'Allah (ramazanın) sayılı günlerini tamamlamanızı ve size doğru yolu gösterdiği için tekbir getirmenizi ister....
MESCİD-İ AKSA
Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi ve en kutsal sayılan Harem Mescitlerinin üçüncüsüdür. Mescid-i Aksa Müslümanların kıblesi olarak, Hicretten sonra on altı, on yedi aya kadar sürmüştür. Filistin toprakları içerisinde ve Kudüs...
KADİR GECESİ
Şiirin üstâdı merhum Necip Fâzıl; 'Karagöz seyri değil, gözyaşı dökme ayı; Bilinmezi bilirler, bilseler ağlamayı!” Ramazan Ayı ve içinde barındırdığı güzellikler ve mübarek Kadir Gecesi için. 08 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi...
RUS GELİN VE EZAN SESİ!
Bir Rus kızı bir kardeşimize; annesini babasını bırakarak kaçar gelir ve evlenirler. Kayınbabasının evinde üç beş gün kalır gelenler-gidenler derken bir sabah, ezanının okumaya başlamasıyla çığlık çığlığa uyanır. Hemen eşini...
EDEPLE GELEN LÜTUFLA GİDER!
Hadd-i zâtında kim olmazsa edib, Feleğin sillesi eyler te'dib. (Nabi) Bu hârika beyit inancımızda, kültürümüzde var olan edep eğitilerini anlatır bizlere. Edep, insanın ahlâki ölçülere uygun güzel söz, hareket ve davranışlarından...
SİMİT PARASI
Zamanı geldiğinde her hak sahibine hakları iâde edilir. Dünya hayatında insanlara ve hattâ hayvanlara zulmederek onların haklarını gasbedenler, bu yaptıklarının cezâsını muhakkak bulacaktır. 'Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu...
BİR FIRSAT DAHA!
Kelimeler Yıllar önce okuduğumda çok etkilenmiştim. Daha sonra sohbetlerde de okumaya başladım. Hatta dinleyenlerden korktuklarını söyleyenler bile oluyordu. Cüneyt Suâvi'nin 'Kâbus” başlıklı hikâyesinden bahsediyorum. Hikâyede...
BURNUNDAN KIL ALDIRMAMAK!
Olumsuz bir anlama sahip olan 'Burnundan Kıl Aldırmamak” deyimi, önerileri dinlemeyen, yapılan uyarılara ve eleştirilere kulak asmayan kişiler için kullanılır. Deyim, hiç kimseyle iyi anlaşamamak ve her zaman el üstünde tutulmayı istemek...
RAMAZAN ŞİFAHÂNESİ
'Derdliler için mü'mine Lokman Ramazan'dır.” der Alvarlı. Hânelerimize Ramazan; hastalıklarımıza devâ geldi. Kavuşmak için duâ edilen o şifâ mevsimi geldi. Hz. Eyyûb'a bağışlanan şifâlı su misali; yaralarımıza...
ÖFKELENİNCE NEDEN BAĞIRIRIZ?
Ehl-i İrfandan biri öğrencileri ile gezinirken Tunca nehri kenârında birbirlerine öfke içinde bağıran bir âile görür ve öğrencilerine dönüp: ▬ İnsanlar neden birbirlerine öfke ile bağırırlar?” diye sorar. Öğrencilerden biri: ▬...
BİR MAZERETİMİZ OLMALI
Habeşistan'a hicret hazırlığı yapılırken o zaman henüz müşrik olan Ömer b. Hattab'ın Müslüman bir akrabasıyla bir diyalog yaşadığı anlatılır. Müslüman olan zat Ömer'le konuşmasını evde eşine anlatıp: ▬ Sanki Ömer'de...
SAHİPKEN FARKINA VARAMADIĞIMIZ HAZİNE
Anlatılır ki, ihtiyar bir kadın her gün caminin önüne gelir ve dilenir.  Kendisini çok iyi tanıyan cami imamı ona der ki: — Ey anacığım, sen muhterem bir kadınsın, oğlun da caminin müdâvimi ve anne-babasına hürmetli ve ihtiyaçlarını...
BU RAMAZAN MİLADIMIZ OLSUN
Feyzin, rahmetin, bereketin nişânesi olan, ilâhi kelâm Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği bin aydan daha hayırlı Kadir gecesinin içinde bulunduğu, sevap ve mükâfatın arttığı, metânet ve ahlâkın onarıldığı, nefislerin terbiye...
İNSAN EMANETÇİDİR
İnsan emânetçidir. Hayat insana emânettir, beden insana emânettir, nefes insana emânettir, aldığımız nefes insana emânettir. İnsan bu emâneti verenin merhametini ancak emânet olduğunu bilirse hissedebilir. Emânet olduğunu bilmediği anda...
GÜZEL BORÇ
Özellikle düzenli ve sabit aylık geliri olanlar için bu günler; harcama listesinin ilk sırasına 'Allah'a verilecek borcu” yazma günleri. 'Kim Allah'a borç verirse Allah bunu katlayarak öder...” (el-Hadid, 11) âyeti inince...
İMTİHAN
Hep imtihandayız, hayat imtihan. İmtihan araçları farklı: Bedenimiz, âilemiz, evimiz, malımız, makamımız, itibarımız… Hep imtihan aracı… Karun malıyla imtihan edildi, kaybetti. Bel'am ilmi ile imtihan edildi, kaybetti. Yusuf (a.s.)...
NEDEN?
Bir Allah'ı, Peygamberi, Kur'ân'ı hatırlatan her şey şiardır/semboldür. Toplumlar sembollerle ayakta dururlar. Değerlerini sonraki nesillere aktarırlar. Milletin hür ve bağımsız, asimile olmadan yaşayabilmesi için şiârlar...
YUNUS (A.S.) GİBİ
Yunus (a.s.), Yakubun (a.s.) torunlarındandı. Yüz bini aşkın nüfusu olan Ninova Şehrine peygamber olarak gönderilmişti. Yıllarca süren dâvet ve tebliğine sadece iki kişinin icabet ettiği rivayet edilmektedir. Onca çabasına rağmen şehir...
Berat Kandili
Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve inayetiyle 27 Mart Cumartesi'yi Pazara bağlayan gece yeni bir Berat Kandili'ni daha idrak etmenin sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşayacağız. Kaynaklarımızda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen...
YALVAR KUL ALLAH’A YALVAR
Zor zamanlarımız oluyor: Bunaldığımız, bâzen ümitsizliğe kapıldığımız, bâzen hiç düzlüğe çıkamayacakmış gibi hissettiğimiz zamanlar… Hata ettiğimiz, nefsimize uyuduğumuz, günah işlediğimiz zamanlar… Yakalandığımız hastalığın...
AYI DERİSİNDEN KÜRK
Size hafif meşrep bir hikâyecik anlatarak başlayayım, belki biraz içerisinde 'argo” sayılabilecek kavramların olduğu bir hikâye ancak, verdiği mesaj çok değerli… Zenginliğiyle bilinen ve kendisine 'ağa” diye hitâb edilen bir...
O HEP BİZİMLE…
Gece gündüz, kapalı açık fark etmez... ​            Her yerde ve her zaman gören ve bilen O... ​            Bir hocamız fotoğraf stüdyosunda...
SEHERİ OLMAYAN TOPLUMLARIN SEFERİ DE OLMAZ
Gönül ehli nazarında gecelerin ve geceler içinde de seherlerin ayrı bir yeri vardır. Bunun için 'saadetimizin sermâyesi” seher vakitleridir. Seherler, âşıkların dert ortağı, âriflerin sırdaşıdır. Seherlerde âşıkların derdi artar,...
18 MART YA KANLI BİR ÖLÜM YA ŞANLI BİR YAŞAMA
Tarih geçmişten geleceğe kesintisiz bir süreçtir. Geçmişe bakan yönüyle insanoğlunun hafızası geleceğe açılan yönüyle onun muhayyilesidir. Milletler tarihten ibârettir denilir. Tarihten ayrı düşen milletler uzun süre varlıklarını...
HADİSLERLE VAKAR KAVRAMI
On dizi hâlinde anlatmaya çalıştığımız HADİSLERLE VAKAR KAVRAMI üzerine sonuç olarak şunları ifâde edebiliriz. Ahlâki değerler, insani ilişkilerin sağlıklı işleyişini dizayn eden bir mekanizmadır. İnsanlar, ahlaki değerlerin kalitesi...
DOSTLUK BİRİKTİRMEK!
Arkadaşlarıyla sürekli tartışıp sonra da özür dileyen ve bunu mârifet gibi anlatan gence babası şöyle bir tavsiyede bulunmuş: ▬ Evlâdım! Eline bir tahta al, her tartışıp kötü söz söyleyince tahtaya bir çivi çak. Özür dileyince...
MİRAÇ, PEYGAMBERLERİN EMÂNETİ KUDÜS’Ü SAHİPLENMEKTİR
Bu gece, içinde birçok ilâhi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Kandil'ini hep birlikte idrak edeceğiz inşallah. Miraç, bir sorumluluk ihtârıdır. Mü'minlere, Peygamberlerin emâneti ve İslâm medeniyetinin ebedî mîrası...
GÖRGÜ KURALLARINA RİÂYET ETMEK
a. Ebû Hüreyre'den rivâyet edildiğine göre Allah Resûlü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: 'Zandan sakının! Zîrâ zan, yalanın ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hâllerini araştırmayın. Birbirinizle...
HİLM İLE HAREKET ETMEK
Hilm kavramı kapsamında 'sükûnet, yumuşak huyluluk, teenni ile hareket etmek, acelecilikten sakınmak, sabırlı, temkinli, akıllı, vakur, ağırbaşlı, anlayışlı ve affedici olmak” gibi anlamları ihtiva eden ahlâkî bir erdemdir. Bu erdem,...
GAYRETULLAH’A DOKUNMAK!
GAYRETULLAH'A DOKUNMAK! Anlatacağım menkîbeyi veya benzerini duymuş olmalısınız: Garip bir dervişin yolu çölden geçecektir ama tek başına yola çıkmaya cesâret edememektedir. Yolun kenarında bekleyip çölden geçecek olan bir kervanın...
MÂLÂYÂNÎYİ TERK ETMEK
Ebû Hüreyre'den rivâyet edildiğine göre Allah Resûlü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: 'Mâlâyânîyi (boş söz ve lüzumsuz işleri) terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşunu gösterir.” (228) Enes b. Mâlik ise şöyle anlatmıştır:...
VAKTİ GELMEDİ Mİ?
Meşhur misâldir; kurbağayı kaynamakta olan sıcak suyun içine atınca, âni bir refleksle sıçrayıp sıcak suda haşlanmaktan kurtulur. Ancak soğuk su dolu bir tencereye koyup yavaş yavaş ısıtınca kaynayan suda haşlanıp ölür. Merhametsiz...
MAKAMIN VE SORUMLULUĞUN HAKKINI VERMEK
a. Ebû Hüreyre şöyle anlatmıştır: Bir defâsında Allah Resûlü'nün torunu Hasan (küçük yaşta iken) zekât hurmalarından birini ağzına almıştı. Bunu gören Hz. Peygamber (s.a.s), 'At ağzından onu! Bize zekâtın helâl olmadığını...
MUHABBET BAĞINA GİRDİM BU GECE!
Şarkı ve türkülerdeki nağmelerle dile getirilen sevgi sıradan bir sevgiliye değil, Hz. Muhammed'e duyulan muhabbeti anlatıyor. Kimi zaman aşkı ve özlemi, kimi zaman ise ayrılığı ve hüznü anlatan bu eşsiz eserler arasında Efendimize...
HER ALANDA GÜÇLÜ OLMAK
Hz. Peygamber (s.a.s.) hicretin 6. yılında ashâbıyla berâber umre yapmak için yola çıkmış, ancak müşriklerin izin vermemesi üzerine Hudeybiye Antlaşması'nı yaparak geri dönmüştü. Bu antlaşmada Müslümanların bir yıl sonra Kâbe'yi...
AİLE EFRÂDININ İHMÂLİ VEBAL GETİRİR
İslâm dîni îman etmiş bir mü'mine hayatın her alanında uyması gerekli kurallar, prensipler ve kaçınması gerekli olan hususlar belirlemiştir. Bir Müslüman, hayatındaki her evrede İslâm rehberliğinde yaşamını sürdürüp yerine getirmesi...
SESİ VE SÖZÜ GÜZEL KULLANMAK
Bir gün bir grup Yahudi, Hz. Peygamber'in yanına geldi ve (esselâmü aleyküm yerine) 'essâmü aleyküm” (Ölüm üzerinize olsun!) dediler. Orada bulunan Hz. Âişe, bu kabalık karşısında kendini tutamadı ve onlara, 'Allah'ın...
REGAİP KANDİLİ
Her yıl mânevi bir yenilenme mevsimi olarak bizlere gelen mübârek üç aylara bir kez daha kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. 18 Şubat 2021 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının...
ÜÇ GÖMLEK
Kur'ân'ın önem verdiği ahlâki değerlerden biri de iffettir. İffeti doğru anlamak, aynı zamanda günümüzde ne ifâde ettiğini ortaya çıkarmak toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde devam ettirmede oldukça önemlidir. İffet,...
VADESİ DOLAN ÖLÜYOR
Her gün ekranlarda, sosyal paylaşım sitelerinde hastaların; solunum yetmezliğinden dolayı yoğun bakıma alınanların; yoğun bakım ünitesinde hastalığını, çektiği videoyla anlatanların haberleri yayınlanıyor, paylaşılıyor. En çok televizyon...
MANEVÎ HUZUR İKLİMİNE GİRERKEN
Müslümanlara dini hissiyat ve ibâdet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, dünyayı saran Kovid-19 nedeniyle bu yıl da hüzünle ihyâ edilecek. Üç ayların manevî iklimine...
ÂGÂH OLMAK
Mevlevîlikte ve tasavvufta bir terim vardır; 'âgâh olmak”… Uyuyan dervişi, uyandırmak için yanına giden arkadaşı, şehâdet parmağıyla hafifçe yastığı vurur ve: 'Mehmet Efendi, âgâh ol” derdi. Sarsmak, bağırmak, gürültü...
GİYİM KUŞAM VE GÖRÜNÜME ÖNEM VERMEK
Giyim kuşam başta olmak üzere görünüm, insanın vakar ve saygınlığı açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. Zîrâ giyim kuşam ve dış görünümün insanın şahsiyet ve saygınlığını ifâde etmede güçlü bir dili vardır. Halk...
YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
Lisede felsefe dersimize giren çok sempatik bir hocamın türkü ve şarkılarla ilgili sözleri kulağıma küpe olmuştu. Demişti ki, 'Çocuklar, ben bir türkü veya şarkıyı kimin, nasıl, ne şekilde söylediğine veya hangi makamda okuduğuna...
Yürürken Ölçülü Hareket Etmek
Kur'ânı Kerîm'de 'Rahmân'ın kulları” tâbiriyle taltif edilen mü'minler birçok meziyetleri yanında tevâzu, sükûnet ve vakar içerisinde yürüyüşleri ile de örnek gösterilmişlerdir. (83) Aynı şekilde Lokman sûresinde...
AZ KALSIN YAPMAYACAKLARDI!
Bir müezzin salâ okur, Kimine Cuma neş'esi, Kimine gaflet gemisi. Mâzeretler seri üretime geçti. Önceden el yordamıyla üretilirken artık covid fabrikasında her ebat mâzeret üretilebiliyor. O kadar ki hanımlar, virüs mazeretiyle Cuma namazına...
Acele Hareket Etmemek
İbn Abbâs'tan şöyle rivâyet edilmiştir: İbn Abbâs, Arefe günü Hz. Peygamber (s.a.s.)ile birlikte (Arafat'tan Müzdelife'ye) dönüyordu. Bir ara Hz. Peygamber (s.a.s.) arka tarafında bâzı kimselerin develeri hızlı sürmek için...
HADİSLERLE VAKAR KAVRAMI
1. Gülmede Aşırı Gitmemek Ahlâki değerler toplumda oluşan, ortaklaşa kabul gören, his, fikir ve kuralların uygulama biçimlerini yansıtan paha biçilmez değerlerdir. Genellikle örf ve âdet, ahlak ve inançlara dayanır. Saygı, sevgi, hoşgörü,...
Umut Bitmeyen Hazine
UMUT: BİTMEYEN HAZİNE! 'En büyük felâketler içinde dâhi umudunu kaybetme! Unutma ki ilik en sert kemiğin içinden çıkar.” (Hafız) Stefan Zweig varlıklı bir âilenin çocuğu olarak 1881 yılında Avusturya'da dünyaya gelir. Yazma...
AKILLI MISIN? ACİZ MİSİN?
AKILLI MISIN? ACİZ MİSİN? İnsanların her iki dünyada mutlu ve huzurlu olabilmeleri için anlaşılır bir dil kullanan Hz. Peygamber (s.a.s.) yeri geldiğinde şekiller çizerek meselelerin somut ve çarpıcı bir şekilde zihinlere nakşedilmesini...
BİSMİLLAH DERKEN
BİSMİLLAH DERKEN; Yeni bir başlangıca Bismillah derken, öylesine dolu dolu bir köşe olsun istiyoruz ki; her okuyucunun ilgisini çeksin. Okumaya pek meyilli bir toplum olmadığımız için, ‘dolu'ların içinde bir ‘damla' da olsa, yetecek....