Ahmet Çelik
Ahmet Çelik
Yazarın Makaleleri
VAR MISIN?
            Harûn Reşid döneminde yaşayan, sözleri nükteli ve insanlara garip gelen davranışları dolayısıyla meczûp diye değerlendirilen Behlül Dânâ'nın kıt imkânlarla biriktirdiği...
GÖZYAŞI!
            Yıllar sonra Mekke fethedilir, İslâm tüm ihtişâmıyla Arabistan yarımadasına hâkim olur. Mekke halkı guruplar hâlinde Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) huzuruna gelip müslüman...
TOPAL TİLKİ!
'Kendini mâneviyâta adamış, dünyalık sevdâsından vazgeçmek niyetinde olan bir derviş, kırlarda gezer tefekkür eder Allah'ı ﴾c.c﴿, tesbih eder. Bir gün kırlarda gezerken ayağı olmayan bir tilki görür. 'Bu sakat hayvan...
ACELECİ!
Küçük bir kasabada yaşayan mutlu bir karı koca vardır. 'Gül dikensiz olmaz!” hesâbı bu âilenin de kendilerince büyük bir derdi vardır. Uzun süredir evli olmalarına rağmen henüz bir çocukları olmamıştır. Aradan yıllar geçtikçe...
KİLİM!
Anadolu'dan dönemin pâdişâhına enva-i çeşit hediye yüklü katırlar gönderilir. Hediyelerin arasında bir de kilim vardır. Pâdişâh diğer eşyâları bir kenara bırakır ve kilimi okumaya odaklanır. Okudukça içi sızlar, yüreği dağlanır,...
HAYAL VE GERÇEK!
Babasının işi nedeniyle çocuğun ortaöğretimi kesintilere uğrar. Orta ikide iken büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını ister öğretmeni. Çocuk bütün gece oturup günün birinde at çiftliğine...
ŞARHOŞ!
Şehirlerin birinde kural tanımaz bir genç vardır. Kötü ahlaklı bu gence kimse söz geçiremez. Ne babasının öğütlerini dinler ne de gözü yaşlı anasını. Dur durak bilmez, günâh sevap tanımaz. Kimseye acımaz, kimsenin gözünün yaşına...
NASIL HABER AMA!
Adamın biri New York Central Park'ta yürüyüş yaparken âniden kuduz bir köpeğin küçük bir kıza saldırdığını görür. Koşar ve köpekle boğuşmaya başlar. Hayli uzun bir uğraştan sonra üzeri yara bere içinde kaldığı halde köpeği...
ABDEST SUYU!
Yavuz Sultân Selim'e bir Yahûdi hizmetkâr sekiz yıl hizmet eder. O kadar güzel hizmet eder ki, ancak o kadar olur. Yavuz, bir gün çağırır ve buna der ki: ▬ Sekiz senedir hizmetimi görüyorsun. En ufak bir ihânetini, kusurunu ve yanlışını...
ELİNİ UZATANLAR!
Kasabanın birinde güzeller güzeli bir kız yaşar. Kasabanın delikanlıları da bu kızın tâliplileri arasındadır. Tâlipleri çoktur ama kız hiç kimseyi beğenmez ve kimsenin teklifini de kabul etmez. Kızla aynı kasabada yaşayan güzel ahlaklı,...
BECKENBAUER!
Alman futbolunun yetmişli yıllardaki yakışıklı, başarılara doymayan, kazanmadık kupa bırakmamış âdeta futbolun profosörü bir adam...             Erken evlenir, üç çocuğu olur. Oğlu...
BİR MESELE!
Yunus b. Abd'ul Â'lâ, İmâm-ı Şâfii'nin talebelerindendir. Yunus, hocası İmam Muhammed b. İdris eş-Şâfii ile câmide müzâkere yaptıkları bir konuda ihtilâfa düşerler. Öyle ki Yunus, hocasına öfkelenerek dersi terk eder...
NEME LÂZIM!
            Kanûnî Sultan Süleyman, Devlet-i Âliye'nin zirve yaptığı bir zamanda ülkesinin âkıbetini hayâl eder ve günün birinde 'Osmanoğulları da inişe geçer, çökmeye yüz...
DOĞRUCU DÂVUT!
Kendi gibi olmayan kim varsa, onu korkak ve çıkarcı olmakla suçlayan 'Doğrucu Dâvut” nâmıyla bilinen biri vardır. Bundan rahatsız olan komşusu onu kâdıya şikâyet eder. Kâdı sebebini sorar. Dâvâcı: ▬ Kâdı Efendi! Komşum doğruları...
TIKANDIBABA
Sultan Mahmut tebdîli kıyâfet ile mahalleyi dolaşmaya başlar. Dolaşırken bir kahvehâneye girer oturur. Kahvehânede bulunanlar Tıkandıbaba çay, Tıkandıbaba kahve, Tıkandıbaba oralet, getir diyerek bir şeyler ister. . Bu durum Sultan Mahmut'un...
BAYKUŞ!
Toplumun çoğunun uğursuzluk saydığı baykuşa bir de Mîmar Sinan'ın gözüyle bakalım. O, yaptığı eserlerinde hep bir 'BAYKUŞ” figürü kullanır. 'Baykuş Figürleri”nden birkaçı; Selimiye, Süleymaniye, Mihrimah Sultan Câmileri...
HAYBER! HAYBER!
            Mısır azizi, Hz. Yusuf ile hanımı Züleyha arasında çıkan söylentilerin önünü almak için Hz. Yusuf'u zindana attırır. Hz. Yusuf zindanda kendisini ibâdete verir, yoksullarla...
KUDÜS VE MİNBER!
            Bağdat'ta ünlü bir marangoz yaşar. Ömrünün âhir zamanında oymadan hârika bir minber yapar. Sedef kakmalı, ceviz ağacından. Alımlı mı alımlı. Her gören onun güzelliğiyle...
ALLAH’A İŞİNİZ DÜŞMEYECEKSE!
Pâdişâhlar meclisinin kandili, azmin ve zaferin güzel örneklerinden Gazneli Sultan Mahmut, Hindistan'a 17. seferine çıkar. Hint ordusunu kalabalık görünce canı çok sıkılır ve âdil Sultan kendi kendine: ▬ Eğer bu orduyu yenebilirsem...
BİR DELİ BİR VELİ
Ebû Müslîm el-Havlâni, bir toplulukta konuşulanları ibretle dinlemektedir. Konuşanların hemen hemen hepsi de hanımından şikâyetçidirler. Ancak Ebû Müslîm'de hanımından dolayı en ufak bir şikâyet dâhî yoktur. Derler ki, Ebû Müslîm:...
SÎRET
İmâm Şafiî bir hatırasında: İlm-i firâset ﴾sezgi ve anlayış bilgisi﴿ ile ilgili kitaplar aramak için Yemen'e gider. Günümüz tâbiriyle; (Fizyognomi, kişinin dışsal görüntüsünden özellikle yüz yapısı ve cilt dokusunun değerlendirmesiyle...
YANKI!
Gençliğe adım atmak üzere olan çocuk, babasıyla birlikte dağa çıkar. Yürürken ayağı kayar az daha uçurumdan yuvarlanmak üzereyken can havliyle bağırır: ▬ Eyvaaah!” Karşı ki dağlardan aynı ses gelir: ▬ Eyvaaah!” der. Çocuk, duyduğu...
KIŞIN SONU BAHARDIR!
Ehl-i irfandan birine: ▬ Efendim, dünyada en çok kimi seversiniz?” diye sorarlar.                                            ...
TEBESSÜM!
            Küçük bir kız çocuğu bir gün hüzünlü bir yabancıya gülümser. Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine sebep olur. Adam, bu hava içinde yakın geçmişte kendisine...
BOYA MI? BOYACI MI?
Hikmetli konuşan Lokmân Hekim'in derisi siyah, dudakları da kalındır. Kıymet biçilemeyecek kadar değerli sözlerini duyarak hayrânı olan biri onunla karşılaştıklarında bakar ki hayâlinde büyüttüğü Lokman, siyah yüzlü, kalın dudaklı...
MÜNÂSEBETSİZ!
II. Abdülhamid zamanında Münâsebetsiz Mehmet Efendi nâmıyla anılan biri vardır. Bu şahsın nâmı Sultan Abdülhamid'e kadar ulaşır. Pâdişâh: ▬ Niye bu insana münâsebetsiz diyorlar!” der ve onu bir iftar yemeğine dâvet edip onunla...
ÇÖP KAMYONU KANUNU!
Mimar ve gazeteci Aydın Boysan 'Leke Bırakan Gölgeler” adlı kitabında anlatır. Kadının biri taksiye biner ve havaalanına gitmek istediğini söyler. Sağ şeritte yol alırken siyah bir araba park ettiği yerden âniden önlerine çıkar....
ACI ÇEKMEDİKÇE!
Biricik evlâdını kaybeden üzüntü içindeki kadın ehl-i irfandan birine gider ve: ▬ Hangi duâları etsem hangi büyüleri, sihirleri yaptırsam oğlumu bana geri getirir?” diye sorar. Ona birkaç teselli sözü söyleyip geri yollamak ve birilerinin...
İKİ TOKAT!
Delikanlı, babasına her gün takılır ve:                                                                 ...
NE KADAR ÇİRKİNSİN!
Adam her gün boynuna dayadığı kalın sopanın iki ucuna astığı testilerle dereden evine su taşır. Bu testilerden biri tam göbekten çatlak, diğeri ise hiç kusursuz ve hiçbir ârızası yoktur. Her seferinde suyu doldurup eve geldiğinde sağlam...
BAHÂNE DEĞİL ÇÂRE ARAYIN!
Kurban Bayramı öncesi Sosyal Medyada gezinirken Metin Yiğit tarafından yazıldığı ve bayramdaki hâlimizi güzel şekilde ifâde eden ibretlik bir hikâyeyi sizlerle paylaşmak istedim bu haftaki yazıda. Yazar şöyle anlatıyor hâdiseyi; Cuma günü...
ÇAMURA ÇÖKEN EŞEK!
Şeyh Sâdî-i Şîrâzî hikâyelerle dolu Bostan'da ibretlik şu hâdiseyi anlatır. Pîrî fânî adamın merkebi çamura çöker. Ne kadar gayret sarf etse de bir türlü hayvanını battığı yerden çıkaramaz. Bu esnada da gökyüzünden sicim...
KADIN NEREYLE SEVİLİR!
Delikanlı, babasını boğulmak üzere olduğu derin düşüncelerden bir cümleyle kurtarır ve ölüm sessizliği içerisindeki ortamda babasına seslenerek: ▬ Babacığım, sence bir adam bir kadını neresiyle sever? Aklıyla mı, kalbiyle mi, mantığıyla...
BALTAYI BİLEMEK!
Ormanda iki adam ağaç keser. Birinci adam sabahları erkenden kalkar ağaç kesmeye başlar bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçer. Gün boyu ne dinlenir ne de kendisine vakit ayırır. Akşamları da arkadaşından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi...
DUDAKLA BARDAK ARASI!
Sisam Krallarından zâlim Ancee, yeni yaptırdığı bir bağa üzüm kütükleri diktirir. İşlerin bir an önce bitmesini sağlamak için de köleleri hiç dinlendirmeden çalıştırmakta tereddüt etmez. Zavallı kölelerden biri bitkin düştüğü...
VAKTİNİZE HAZIR OLUN!
Erdebil'de okunu sapan demirinden geçiren demir pençeli bir yiğit yaşar. Kepenkli biri çıkagelir onunla dövüşmek için. Korkusuzluğu ve gücüyle dünyayı yıkabilecek biridir. Omzunda yaban eşeğinin derisinden bir kement taşır. Erdebil'li...
EN DEĞERLİ İNSAN!
İki komşu ülkenin hükümdârları birbirleriyle savaşmazlar ama her fırsatta birbirlerini rahatsız ederler. Doğum günleri ve bayramlar da ilginç armağanlar göndererek karşıdakine zekâ gösterisi yaparlar. Hükümdârlardan biri ülkesinin en...
KÖTÜLER İYİLER SAYESİNDE YAŞAR!
Gecelerini Allah'ı ﴾cc﴿, anmakla geçiren bir pîrî fâni yaşar Tebriz'de. Bir gece hırsızın kemendini dama fırlattığını ve bir yere iliştirdiğini görür 'Hırsız vaar!” diye bağırarak herkesi uyandırır. Bir gürültü-patırtı...
KUL MU? ALLAH TAKSÎMİ Mİ?
Mahallenin çocukları ele geçirdikleri bir çuval cevizi aralarında bir türlü bölüşemezler ve kavga-gürültü birbirlerine girerler. Kavganın kızıştığı sırada Nasreddin Hoca oradan geçmektedir. Hocayı gören çocuklar koşarak: ▬ Hoca...
ÖLÜMDEN ÖTE YOL YOK!
Vaktiyle esirlerden birini diğer esirleri kışkırtıyor, isyâna teşvik ediyor diye de idamla cezâlandırmak ister pâdişâh. Esir de bunu bildiği için 'Ölümden öte yol yoktur!” düşüncesiyle kendi dilinde pâdişâha söver-sayar ne var...
PARA LÂYIK OLDUĞU YERE GİDER!
Pazara satmak için buğday götüren yaşlı adamın akşam olup pazarın toplanmaya başlamasına, herkesin malını satıp-savmasına rağmen malına müşteri çıkmaz. Çıkanlarla da pazarlıkta uyuşamazlar. Yaşlı adam, sıkıntılı bir şekilde...
KİM “DELİ!” KİM “VELÎ!”
Diyanet İşleri Başkanlığımızda uzun süre görev yaptıktan sonra emekli olan bir Hoca Efendiye muhabbet esnasında: ▬ Hocam! Unutamadığınız bir olay veya bir hatıranız var mı?” diye sorduklarında, Hoca Efendi: ▬ Olmaz mııı?” der...
13.24
06.02.2023 gününün 04.17 ve 13.24'nü yaşayan biri olarak bugün ve saatlerin tabiri câizse kıyâmetin yaşandığı gün olarak tarihe geçeceği muhakkaktır. Ülkemize, milletimize ve şehirlerimize geçmiş olsun. Cenâb-ı Hak, yakınlarını,...
HATÎBETÜ’N-NİSÂ
Evs kabilesinin Abdüleşheloğulları'na mensup olan Esmâ bint Yezîd Peygamberimize (s.a.v.) ilk biat eden hanımlardandır. Esma Allah Resûlü'nün Elçisi Muâz b. Cebel'in halasının kızıdır. Bey'atürrıdvân'da Peygamberimize...
ÇAKAL!
Mesnevi'de şöyle bir hikâye anlatılır. Çakalın biri, gezinirken bir boya küpüne düşer, çıkmak için uzun bir müddet uğraşır. Bu sırada rengi boya ile değişir ve rengârenk olur. Boya küpünden çıkınca aynada kendisine bakar, hâli...
FİRAVUN’NUN DUÂSI!
Firavun ile Hz. Mûsâ'nın arasında geçtiği rivâyet edilen bir hikâye. Bu hikâyeden kim üzerine ne düşüyorsa onu alır. Biliyorsunuz Firavun, hâşâ ilah olduğunu iddiâ eden bir zâlimdir. Bir gün Firavun, Hz. Mûsâ'ya hâşâ ilah...
ÖYLEYSE ÖYLEDİR!
Îsâr; İslâm öncesi dilde kahraman, yiğit mânâları taşır. Yeni gençlik çağına ermiş kişi olarak da geçer. Kur'ân-ı Kerim nâzil olduktan sonra ise bu kavram 'külhanbeyi yiğitliğinin” ötesine geçerek çok farklı bir anlam...
BİR KÂSE PİRİNÇ!
Zamanın padişahı fakr-u zârurete düşerek çok zor bir hayat yaşadığı korkulu bir rüya görür. Korku ile uyandığında veziri çağırır ve rüyâsını anlatarak; tüm malının ve hazinesinin hesâbını ister. Vezir, hesâbı çıkarır Sultan'a...
UTANMAZ RESSAM!
Zamanında köyün birinde güngörmüş yaşlı bir ressam yaşar. Olağanüstü güzel resimler yapar, iyi fiyatlara da satar. Bir gün köyden bir adam gelir ve: ▬ Yahu kardeşim! Sen de hiç utanma yok mu? Utanmıyor musun? Senin durumun çok iyi. Neden...
MECNÛN’NUN DEVESİ!
Mecnûn, Leylâ'sının köyüne gitmek için dişi bir deveye biner. Bir süre yol alır. Mecnûn'un bütün derdi, sevdiceğinin köyüne bir an önce ulaşmaktır. Dişi deve ise geride bıraktığı yavrularını düşünür. Onun da tek derdi,...
AYÇİÇEĞİ!
Son derece umutsuz görünen adam, yolda yürürken ileride bir ayçiçeği tarlası olduğunu fark eder… Hayat yolculuğunda yorgun düşmüştür ve kim bilir bu dünyada aradığı huzuru belki de orada bulacaktır. Tarlanın içine girdiğinde tüm...
PATATES
Ehl-i irfandan biri derste öğrencilerine bir teklifte bulunur ve: ▬ Bir hayat deneyimine katılmak ister misiniz?” der. Öğrenciler çok sevdikleri hocalarının bu teklifini tereddütsüz kabul ederler ve Hoca Efendi. ▬ O zaman bundan sonra hayat...
VERMEK VE ALMAK
Ehl-i irfandan biri, öğrencisi ile gezerken tarla başında ağaçların altında eski bir ayakkabı görür. Belli ki civarda çalışan birisinin ayakkabısıdır. Öğrenci: ▬ Hocam! Bu ayakkabıları saklasak da sahibi geldiğinde ayakkabılarını...
UTANMAZLAR!
Nasreddin Hoca, şehre giderken oğlunu merkebe bindirir. Bunu gören bazıları: ▬ Hey gidi zamâne gençleri, ihtiyar babasını yaya yürütüyor da kendisi eşeğe biniyor utanmıyor da!” derler. Çocuk utanarak iner merkepten ve: ▬ Baba! Sana ısrar...
ALÇAK, ÂDÎ, CÂHİL!
Atina'da pazar yerinde birileri Sokrates'e fenâ hakâret eder ve: ▬ Sen bir alçaksın, âdîsin, câhilsin ve içki içicisin vs.!” diye bağırır. Sokrates, başını sallar ama cevap vermez, sadece söyleyene gülümser ve yoluna devam...