Ahmet Çelik
Ahmet Çelik
Yazarın Makaleleri
YANKI!
Gençliğe adım atmak üzere olan çocuk, babasıyla birlikte dağa çıkar. Yürürken ayağı kayar az daha uçurumdan yuvarlanmak üzereyken can havliyle bağırır: ▬ Eyvaaah!” Karşı ki dağlardan aynı ses gelir: ▬ Eyvaaah!” der. Çocuk, duyduğu...
KIŞIN SONU BAHARDIR!
Ehl-i irfandan birine: ▬ Efendim, dünyada en çok kimi seversiniz?” diye sorarlar.                                            ...
TEBESSÜM!
            Küçük bir kız çocuğu bir gün hüzünlü bir yabancıya gülümser. Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine sebep olur. Adam, bu hava içinde yakın geçmişte kendisine...
BOYA MI? BOYACI MI?
Hikmetli konuşan Lokmân Hekim'in derisi siyah, dudakları da kalındır. Kıymet biçilemeyecek kadar değerli sözlerini duyarak hayrânı olan biri onunla karşılaştıklarında bakar ki hayâlinde büyüttüğü Lokman, siyah yüzlü, kalın dudaklı...
MÜNÂSEBETSİZ!
II. Abdülhamid zamanında Münâsebetsiz Mehmet Efendi nâmıyla anılan biri vardır. Bu şahsın nâmı Sultan Abdülhamid'e kadar ulaşır. Pâdişâh: ▬ Niye bu insana münâsebetsiz diyorlar!” der ve onu bir iftar yemeğine dâvet edip onunla...
ÇÖP KAMYONU KANUNU!
Mimar ve gazeteci Aydın Boysan 'Leke Bırakan Gölgeler” adlı kitabında anlatır. Kadının biri taksiye biner ve havaalanına gitmek istediğini söyler. Sağ şeritte yol alırken siyah bir araba park ettiği yerden âniden önlerine çıkar....
ACI ÇEKMEDİKÇE!
Biricik evlâdını kaybeden üzüntü içindeki kadın ehl-i irfandan birine gider ve: ▬ Hangi duâları etsem hangi büyüleri, sihirleri yaptırsam oğlumu bana geri getirir?” diye sorar. Ona birkaç teselli sözü söyleyip geri yollamak ve birilerinin...
İKİ TOKAT!
Delikanlı, babasına her gün takılır ve:                                                                 ...
NE KADAR ÇİRKİNSİN!
Adam her gün boynuna dayadığı kalın sopanın iki ucuna astığı testilerle dereden evine su taşır. Bu testilerden biri tam göbekten çatlak, diğeri ise hiç kusursuz ve hiçbir ârızası yoktur. Her seferinde suyu doldurup eve geldiğinde sağlam...
BAHÂNE DEĞİL ÇÂRE ARAYIN!
Kurban Bayramı öncesi Sosyal Medyada gezinirken Metin Yiğit tarafından yazıldığı ve bayramdaki hâlimizi güzel şekilde ifâde eden ibretlik bir hikâyeyi sizlerle paylaşmak istedim bu haftaki yazıda. Yazar şöyle anlatıyor hâdiseyi; Cuma günü...
ÇAMURA ÇÖKEN EŞEK!
Şeyh Sâdî-i Şîrâzî hikâyelerle dolu Bostan'da ibretlik şu hâdiseyi anlatır. Pîrî fânî adamın merkebi çamura çöker. Ne kadar gayret sarf etse de bir türlü hayvanını battığı yerden çıkaramaz. Bu esnada da gökyüzünden sicim...
KADIN NEREYLE SEVİLİR!
Delikanlı, babasını boğulmak üzere olduğu derin düşüncelerden bir cümleyle kurtarır ve ölüm sessizliği içerisindeki ortamda babasına seslenerek: ▬ Babacığım, sence bir adam bir kadını neresiyle sever? Aklıyla mı, kalbiyle mi, mantığıyla...
BALTAYI BİLEMEK!
Ormanda iki adam ağaç keser. Birinci adam sabahları erkenden kalkar ağaç kesmeye başlar bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçer. Gün boyu ne dinlenir ne de kendisine vakit ayırır. Akşamları da arkadaşından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi...
DUDAKLA BARDAK ARASI!
Sisam Krallarından zâlim Ancee, yeni yaptırdığı bir bağa üzüm kütükleri diktirir. İşlerin bir an önce bitmesini sağlamak için de köleleri hiç dinlendirmeden çalıştırmakta tereddüt etmez. Zavallı kölelerden biri bitkin düştüğü...
VAKTİNİZE HAZIR OLUN!
Erdebil'de okunu sapan demirinden geçiren demir pençeli bir yiğit yaşar. Kepenkli biri çıkagelir onunla dövüşmek için. Korkusuzluğu ve gücüyle dünyayı yıkabilecek biridir. Omzunda yaban eşeğinin derisinden bir kement taşır. Erdebil'li...
EN DEĞERLİ İNSAN!
İki komşu ülkenin hükümdârları birbirleriyle savaşmazlar ama her fırsatta birbirlerini rahatsız ederler. Doğum günleri ve bayramlar da ilginç armağanlar göndererek karşıdakine zekâ gösterisi yaparlar. Hükümdârlardan biri ülkesinin en...
KÖTÜLER İYİLER SAYESİNDE YAŞAR!
Gecelerini Allah'ı ﴾cc﴿, anmakla geçiren bir pîrî fâni yaşar Tebriz'de. Bir gece hırsızın kemendini dama fırlattığını ve bir yere iliştirdiğini görür 'Hırsız vaar!” diye bağırarak herkesi uyandırır. Bir gürültü-patırtı...
KUL MU? ALLAH TAKSÎMİ Mİ?
Mahallenin çocukları ele geçirdikleri bir çuval cevizi aralarında bir türlü bölüşemezler ve kavga-gürültü birbirlerine girerler. Kavganın kızıştığı sırada Nasreddin Hoca oradan geçmektedir. Hocayı gören çocuklar koşarak: ▬ Hoca...
ÖLÜMDEN ÖTE YOL YOK!
Vaktiyle esirlerden birini diğer esirleri kışkırtıyor, isyâna teşvik ediyor diye de idamla cezâlandırmak ister pâdişâh. Esir de bunu bildiği için 'Ölümden öte yol yoktur!” düşüncesiyle kendi dilinde pâdişâha söver-sayar ne var...
PARA LÂYIK OLDUĞU YERE GİDER!
Pazara satmak için buğday götüren yaşlı adamın akşam olup pazarın toplanmaya başlamasına, herkesin malını satıp-savmasına rağmen malına müşteri çıkmaz. Çıkanlarla da pazarlıkta uyuşamazlar. Yaşlı adam, sıkıntılı bir şekilde...
KİM “DELİ!” KİM “VELÎ!”
Diyanet İşleri Başkanlığımızda uzun süre görev yaptıktan sonra emekli olan bir Hoca Efendiye muhabbet esnasında: ▬ Hocam! Unutamadığınız bir olay veya bir hatıranız var mı?” diye sorduklarında, Hoca Efendi: ▬ Olmaz mııı?” der...
13.24
06.02.2023 gününün 04.17 ve 13.24'nü yaşayan biri olarak bugün ve saatlerin tabiri câizse kıyâmetin yaşandığı gün olarak tarihe geçeceği muhakkaktır. Ülkemize, milletimize ve şehirlerimize geçmiş olsun. Cenâb-ı Hak, yakınlarını,...
HATÎBETÜ’N-NİSÂ
Evs kabilesinin Abdüleşheloğulları'na mensup olan Esmâ bint Yezîd Peygamberimize (s.a.v.) ilk biat eden hanımlardandır. Esma Allah Resûlü'nün Elçisi Muâz b. Cebel'in halasının kızıdır. Bey'atürrıdvân'da Peygamberimize...
ÇAKAL!
Mesnevi'de şöyle bir hikâye anlatılır. Çakalın biri, gezinirken bir boya küpüne düşer, çıkmak için uzun bir müddet uğraşır. Bu sırada rengi boya ile değişir ve rengârenk olur. Boya küpünden çıkınca aynada kendisine bakar, hâli...
FİRAVUN’NUN DUÂSI!
Firavun ile Hz. Mûsâ'nın arasında geçtiği rivâyet edilen bir hikâye. Bu hikâyeden kim üzerine ne düşüyorsa onu alır. Biliyorsunuz Firavun, hâşâ ilah olduğunu iddiâ eden bir zâlimdir. Bir gün Firavun, Hz. Mûsâ'ya hâşâ ilah...
ÖYLEYSE ÖYLEDİR!
Îsâr; İslâm öncesi dilde kahraman, yiğit mânâları taşır. Yeni gençlik çağına ermiş kişi olarak da geçer. Kur'ân-ı Kerim nâzil olduktan sonra ise bu kavram 'külhanbeyi yiğitliğinin” ötesine geçerek çok farklı bir anlam...
BİR KÂSE PİRİNÇ!
Zamanın padişahı fakr-u zârurete düşerek çok zor bir hayat yaşadığı korkulu bir rüya görür. Korku ile uyandığında veziri çağırır ve rüyâsını anlatarak; tüm malının ve hazinesinin hesâbını ister. Vezir, hesâbı çıkarır Sultan'a...
UTANMAZ RESSAM!
Zamanında köyün birinde güngörmüş yaşlı bir ressam yaşar. Olağanüstü güzel resimler yapar, iyi fiyatlara da satar. Bir gün köyden bir adam gelir ve: ▬ Yahu kardeşim! Sen de hiç utanma yok mu? Utanmıyor musun? Senin durumun çok iyi. Neden...
MECNÛN’NUN DEVESİ!
Mecnûn, Leylâ'sının köyüne gitmek için dişi bir deveye biner. Bir süre yol alır. Mecnûn'un bütün derdi, sevdiceğinin köyüne bir an önce ulaşmaktır. Dişi deve ise geride bıraktığı yavrularını düşünür. Onun da tek derdi,...
AYÇİÇEĞİ!
Son derece umutsuz görünen adam, yolda yürürken ileride bir ayçiçeği tarlası olduğunu fark eder… Hayat yolculuğunda yorgun düşmüştür ve kim bilir bu dünyada aradığı huzuru belki de orada bulacaktır. Tarlanın içine girdiğinde tüm...
PATATES
Ehl-i irfandan biri derste öğrencilerine bir teklifte bulunur ve: ▬ Bir hayat deneyimine katılmak ister misiniz?” der. Öğrenciler çok sevdikleri hocalarının bu teklifini tereddütsüz kabul ederler ve Hoca Efendi. ▬ O zaman bundan sonra hayat...
VERMEK VE ALMAK
Ehl-i irfandan biri, öğrencisi ile gezerken tarla başında ağaçların altında eski bir ayakkabı görür. Belli ki civarda çalışan birisinin ayakkabısıdır. Öğrenci: ▬ Hocam! Bu ayakkabıları saklasak da sahibi geldiğinde ayakkabılarını...
UTANMAZLAR!
Nasreddin Hoca, şehre giderken oğlunu merkebe bindirir. Bunu gören bazıları: ▬ Hey gidi zamâne gençleri, ihtiyar babasını yaya yürütüyor da kendisi eşeğe biniyor utanmıyor da!” derler. Çocuk utanarak iner merkepten ve: ▬ Baba! Sana ısrar...
ALÇAK, ÂDÎ, CÂHİL!
Atina'da pazar yerinde birileri Sokrates'e fenâ hakâret eder ve: ▬ Sen bir alçaksın, âdîsin, câhilsin ve içki içicisin vs.!” diye bağırır. Sokrates, başını sallar ama cevap vermez, sadece söyleyene gülümser ve yoluna devam...
UMUT!
Sultanlık makamından sonra İbrahim Ethem, yemesiyle, giymesiyle çevreye karşı davranışıyla çok mütevâzı bir hayat yaşar. Bundan da hiç sıkılmaz aksine mütevâzı hayat peygamberlerin hayatıdır diyerek mutluluk duyar. Kendisine bir gün:...
HAYIRLISI İLE İSTEMEK!
Şehrin dar sokaklarının birinden kısa boyuyla yüklerin altında ezilmiş ve âdetâ kaybolmuş bir hamal çıkar. Zorlanarak mendilini çıkarır. Kırışmış alnını silerken soluklanır. Mendilini cebine yerleştirirken çıkacağı yokuşa bir...
DÜNYA’YI DÜZELTMEK
Adam, bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini alır ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşünür. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak gelir...
KÖR KUYU!
Adamın eşeği kuyuya düşer. Niye düşer nasıl düşer sormayın ama eşek bu, düşmüş işte. Hayvan saatlerce acı içinde kıvranır bağırır kendi dilince, yani anırır. Sesini duyan sahibi gelip bakar ki vaziyet çok kötü. Zavallı eşeği...
KABAK!
Ulu bir kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy gösterir. Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlar. Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş bir hızla büyür ve neredeyse kavak ağacıyla aynı boya gelir. Bir...
YEVM-İ TEĞÂBÜN/ ALDANMA GÜNÜ
Hayatta bazen aldandığımız ya da aldatıldığımızı hissettiğimiz durumlar olur. Örneğin pazardan aldığımız domates poşetinin içine sağlamlarıyla birlikte çürüklerinin de katılmış olması bizde aldatılmışlık hissi uyandırır....
MEVLİD-İ NEBÎ
07 Ekim 2022 Cuma Günü sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.s.) yeryüzünü teşriflerinin yıldönümüdür. O, Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Ahlâki değerleri ve...
KAZANAMAZSIN Kİ!
Edebiyâtımızda çeşitli konularda mesneviler yazılmış, bunların içinde aşk mesnevîleri de önemli bir yer tutmuştur. Leylâ ile Mecnûn (asıl adı Kays) hikâyesi ise, en çok işlenen mesnevî konulan arasında yer almıştır. Babası Mecnûn'u...
NİYET!
Âdil bir hükümdâr olan Nûşirevân, av peşinde iken bir köy evinin kapısının önünde durur ve içmek için su ister. Evden bir kız çocuğu çıkar. Kendisini gördüğünde eve süratle geri döner ve bir şeker kamışı parçasını sıkıp...
ÖZGÜRLÜK!
Adamın biri ehl-i irfandan birinin yanına gelir ve der ki:                                 ▬...
SULTAN’IN ÖLDÜĞÜ GÜN!
Vezirin biri hayırlı hizmetleri nedeniyle uzun yıllar yaşamasını istediği pâdişâhı için duâ ettirmek ister ve bu sebeple ülkenin ihtiyaç sahiplerine bol miktarda ödünç borç para verir ödeme günü olarak da:            ...
TİLKİ KUYRUĞU YASASI!
Bir Yahudi çok kısa sürede büyük bir zenginliğe ulaşır. Bunu gören bir Müslüman da ona özenir ve kısa yoldan çabucak zengin olma arzusuna kapılır... Bir zaman sonra o Yahûdi'nin kapısını çalar ve kısa sürede zengin olmak için...
MÜ’MİN SÖZE, MÜNÂFIK GÖZE!
Hârûn Reşid, döneminde yaşayan Behlûl Dânâ, bir gün düzgünce kesili tahta parçalarından eve benzer bir şeyler yapar. Hârûn'un hanımı Zübeyde Hanım, bunu görünce ne yaptığını sorar. Behlûl: ▬ Cennet köşkü yapıyorum Hanımım!”...
NAMAZSIZ CENNET!
'İnanmak teslimiyettir.” Bunun için yaşınızın kaç olduğu önemli ve mühimde değildir. Geçmişi silip atabilmek bir tek teslimiyete ve tövbeye bakar. Hiçbir şeye geç kalmış sayılmazsınız. İşte Hayber'deki siyâhi bir köle...
GÜZEL YAŞAMAK?
Hükümdâr, arabasıyla ülkeyi dolaşmaktadır. Araba yoldaki inşaatın önünde durmak zorunda kalır. Yolunun üzerinde kan ter içinde çalışan işçiler Hükümdâr'ın arabasını görünce heyecanla irkilirler. Hükümdâr, arabadan iner ve...
SÖZ ANLAŞILIR OLMALI!
Delikanlının biri liseyi bitirdikten sonra kazanmış olduğu üniversite tahsilini yapmak üzere köyünden kalkıp İstanbul'a gider. Köy hayatının alışkanlığını atmak ve şehir hayatına alışmak için bir dönem İstanbul'da serbestçe...
MEN DAKKA, DUKKA!
Arapça bir atasözü; 'eden bulur” anlamında dilimize çevrilmiştir. Tercümesi ise, 'kim kapı çalarsa, kapısı çalınır” … Derler ki, Hârûn Reşit'in bahçesinde çok sevdiği bir gülfidanı vardır. Halîfe, bahçıvana bahçesindeki...
HAYATIMIZDA Kİ TAŞLAR!
Hoca Efendi, sınıfa girer karşısındaki öğrencilerine bir süre baktıktan sonra: ▬ 'Bugün, 'Zaman Yönetimi” konusunda deneyle karışık bir sınav yapacağız” der. Kürsüye yürür, kürsünün altından kocaman bir kavanoz çıkarır....
MÜTEEKKİLLER!
Kur'ân-ı Kerim'de Allah (cc) üç problemli insan tipinden bahseder. Birincisi: Münafıklar, İkincisi: Taassupçu bedeviler, Üçüncüsü ise: Tembel Müslümanlardır. Her şeyin olduğu gibi tevekkül duygusunun da günümüzdeki gibi tarih...
GEMİDEKİ SU!
Büyük fıkıh bilgini ve Hanefi mezhebinin kurucusu İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe'nin ilmî faaliyetleri yanında ticâretle de meşgûl zengin bir zât olduğu mâlumdur. Bu büyük insan gündüz öğleye kadar mescitte talebelerine ders verir öğleden...
BAYRAMINIZ KURBAN OLSUN!
Allah'a hamd olsun Zilhicce ayının gölgesi üzerimize düştü. Zilhicce, hac ve kurban günleri gibi çok kıymetli vakitleri içinde barındıran müstesnâ bir aydır. Bu nedenle bugünkü yazımızda insanlıkla yaşıt olan kurban ibâdetinden...